Štete na imovini poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Štete na imovini poduzetnika
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prirodna katastrofa (potres) brojnim je poduzetnicima uništila ili oštetila imovinu. Nastala šteta na imovini poduzetnika ima trenutne i odgođene posljedice na njegovo poslovanje. Trenutačna posljedica očituje se u smanjenju vrijednosti imovine koja je oštećena ili u njenom potpunom uništenju. Odgođene posljedice često su teže mjerljive, a očituju se kao propušteni dobitak zbog nemogućnosti korištenja takve imovine i zastoja u radu. Štetu je teško spriječiti, ali se zato njezine posljedice mogu ublažiti kroz pravodobno osiguranje imovine. O pravnom, računovodstvenom i poreznom motrištu štete na imovini poduzetnika pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Što su šteta i prirodna nepogoda te kako se mogu ublažiti
  3. Kako smanjiti utjecaj štetnog događaja
  4. Nastanak štetnog događaja
  5. Štete na dugotrajnoj imovini
  6. Štete na kratkotrajnoj imovini
  7. Zaključak
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #ElementarneNepogode, #KratkotrajnaImovina, #Potres, #Računovodstvo