Potpore za djelatnost za siječanj i veljaču 2021. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Potpore za djelatnost za siječanj i veljaču 2021. godine
Stranica:
20.
Autor/i:
Autori: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Sažetak:

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1. siječnja do 28. veljače 2021. godine. Nove su potpore u najvećem dijelu slične potporama koje su se isplaćivale za studeni i prosinac 2020. godine. Nadalje, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 8. siječnja 2021. godine donijelo je odluku o proširenju mjere očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) i na očuvanje radnih mjesta koja su ugrožena posljedicama katastrofe prouzročene potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

  1. Sektori koji mogu ostvariti pravo na potporu
  2. Uvjeti za ostvarivanje potpore i visina potpore
  3. Obuhvat prihvatljivih radnika i poslodavaca za potporu
  4. Kriteriji pada prihoda / primitaka
  5. Predaja zahtjeva za potporu
Hashtags:
#CovidPotpore, #OčuvanjeRadnihMjesta, #Potpore