Potpora za očuvanje radnih mjesta - za područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

Datum: 08.01.2021, Petak
Autor: A.B.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 8. siječnja 2021. godine donijelo je odluku o proširenju mjere očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) i na očuvanje radnih mjesta koja su ugrožena posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Potpore će se isplaćivati za siječanj i veljaču 2021. godine.

Za dodjelu ove potpore mogu se prijaviti svi poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa (poslodavci za korištenje mjere ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda) i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni. 

Objektivni razlozi jesu: 

  • nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili 
  • nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja.

Visina potpore će se isplaćivati u svoti od 4.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Pri podnošenju zahtjeva za mjeru poslodavci će morati dostaviti samo izjavu kojom će izjaviti, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore. HZZ će naknadno raditi dodatne provjere, te može tražiti i dodatne dokaze o navodima iz izjave.

Potpora za siječanj može se ostvariti za sve radnike koji su bili zaposleni zaključno do  31. prosinca 2020. godine, a potpora za veljaču može se ostvariti za radnike zaposlene zaključno do 31. siječnja 2021. godine 

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. siječnja 2021. godine do zaključno 25. veljače 2021. godine  odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama. 

Povratak na vijesti