Računovodstvo otpisa i usklađenja javnih davanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Računovodstvo otpisa i usklađenja javnih davanja
Stranica:
36.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

U računovodstvenom smislu obveze treba iskazati kao obveze za koje se očekuje plaćanje u budućnosti. To se odnosi i na javna davanja. I ove godine poduzetnici koji su ostvarili mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta u posebnim okolnostima bili su za sufinancirane neto-plaće oslobođeni od obveze plaćanja javnih davanja.

U ovom članku autor objašnjava način evidentiranja otpisa i usklađenja javnih davanja zbog mjere oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto-plaće, način evidentiranja otpisa javnih davanja (obveze i potraživanja) zbog nastupa zastare te porezni položaj otpisa.

  1. Zahtjevi standarda u vezi iskazivanja obveza
  2. Otpis i usklađenje javnih davanja na temelju sufinanciranih neto-plaća
  3. Otpis obveze za javna davanja zbog zastare
  4. Otpis potraživanja za javna davanja
  5. Zaključak
Hashtags:
#COVID19, #CovidPotpore, #Obveze, #OčuvanjeRadnihMjesta, #OtpisJavnihDavanja, #OtpisObveza