Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 243
Posudba – ugovaranje i praktična pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o posudbi kojim se jedna strana tog ugovora obvezuje predati na korištenje neku stvar drugoj a ta se druga ...

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 183
Porezna nagodba za novoutvrđene porezne obveze
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Tijekom poreznog nadzora porezno tijelo i porezni obveznik mogu do uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru sklopiti poreznu nagodbu Uvjet ...

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

rrif - 12.2023, str. 154
Sastavljanje Obrasca PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2023 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 127 min
Srijeda, 15.11.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta, trajanje 163 min
Ponedjeljak, 06.11.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 11.2023, str. 189
Računi proračuna i proračunskih korisnika za provedbu specifičnih transakcija
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Temeljni pristup upravljanju novčanim sredstvima na razini proračuna je da ona budu raspoloživa na jedinstvenom jedinom transakcijskom računu određenog proračuna ...

rrif - 11.2023, str. 151
Zakonsko uređenje načina, uvjeta i postupka servisiranja i kupoprodaje potraživanja
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sandra GRGOROVIĆ HADŽIJA , dip. iur.

Autorice u članku objašnjavaju najvažnije aspekte paketa koji sadržava tri zakonska prijedloga usmjerena na zakonsko uređenje načina uvjeta i postupka ...

rrif - 11.2023, str. 136
Obveze revizora prilikom inventure
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako su zalihe značajne za financijske izvještaje revizor treba pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze u vezi s postojanjem i ...

rrif - 11.2023, str. 112
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 23 pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV ...

rrif - 11.2023, str. 100
Ulazak – izlazak iz sustava PDV-a u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mali porezni obveznik je trebao ući u sustav PDV a u tijeku 2023 godine ako mu je vrijednost isporuka dobara ...

rrif - 11.2023, str. 90
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih roditelja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Nakon rođenja djeteta majke i očevi ostvaruju prava na naknadu plaće za vrijeme tijekom kojeg ne obavljaju ugovoreni posao kod ...

rrif - 11.2023, str. 31
Zaduživanje za nabavu imovine i njezina prodaja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra zaduživanje za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te njezina prodaja ako ...

rrif - 11.2023, str. 60
Značajna sumnja u sposobnost vremenski neograničenog poslovanja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja u točki 25 obvezuje menadžment da prilikom sastavljanja financijskih izvještaja napravi procjenu sposobnosti svog subjekta ...

pip - 11.2023, str. 39
Prodaja tražbina i obveza – ponuda mjera olakšavanja otplate kredita, načina, uvjeta i postupka servisiranja
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sandra GRGOROVIĆ HADŽIJA , dip. iur.

Područje rada tzv agencija za naplatu tražbina u nas nije bilo uređeno posebnim propisom pa se predstojećim paketom od triju ...

pip - 11.2023, str. 28
Nova uredba o sudjelovanju gospodarskih subjekata u javnim nabavama na području EU-a
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Uredba Europske unije o Instrumentu za međunarodnu nabavu akt je koji omogućuje Europskoj komisiji da nametne mjere koje će gospodarskim ...

rrif - 11.2023, str. 24
Izmjene Zakona o PDV-u u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U skladu s obvezama preuzetim pristupanjem RH u EU a radi implementiranja pravne stečevine EU a u nacionalno zakonodavstvo na ...

rrif - 11.2023, str. 21
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 114 23 u najvećem dijelu odnose se ...

rrif - 11.2023, str. 12
Izmjene u obračunu plaća, poreza na dohodak i doprinosima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Nar nov br 114 23 koje donose ...

Pitanja i odgovori
Podrška prijaviteljima nepravilnosti
Petak, 27.10.2023.

U čemu se sastoji podrška prijaviteljima nepravilnosti?

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a iz RH
Petak, 27.10.2023.

Društvo sa sjedištem u Sloveniji koje je porezni obveznik u toj zemlji kupuje robu u na području Republike Hrvatske dalje ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje
Petak, 27.10.2023.

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Sjedinjenih Američkih Država dalje SAD za promidžbene usluge Koje su ...

Mišljenja
Tumačenje odredaba Zakona o radu i disciplinski postupak
Srijeda, 25.10.2023, 110-01/23-01/226

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Primjena odredaba o plaćama iz Zakona o radu i odredbi Zakona o minimalnoj plaći
Petak, 20.10.2023, 110-01/23-01/219

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Snimka webinara
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu, trajanje 190 min
Petak, 06.10.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 10.2023, str. 207
Računovodstveni proračunski financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2023. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

S obzirom na to da su u računovodstvenom sustavu osoba koje primjenjuju proračunsko računovodstvo propisana tromjesečna obračunska razdoblja financijske izvještaje ...

rrif - 10.2023, str. 202
Ispunjenje obveze – mjesto ispunjenja i dokazivanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku ispunjenje obveze sagledava s motrišta mjesta gdje mora biti izvršeno te dokazivanja činjenice da je ispunjenje ...

rrif - 10.2023, str. 164
Poslovanje ugostiteljskog obrta (cafe-bara)
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Jedna od najčešćih djelatnosti kojom se bave obrtnici je ugostiteljska djelatnost Obavljanje te djelatnosti posebno je uređeno s motrišta nekoliko ...

pip - 10.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove kunski krediti čl 1115 ZOO a Pravna zaštita u odnosu na ugovor o kreditu ...

rrif - 10.2023, str. 76
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati otpremninu ili je ne isplati u cijelosti obvezan je do kraja mjeseca u ...

pip - 10.2023, str. 7
Rad kućnih pomoćnica – neka radnopravna i porezno-doprinosna pitanja
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kućne pomoćnice imaju status radnika kao što ga imaju i radnici zaposleni kod pravnih osoba ili obrtnika Koje su obveze ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a - dvodnevni seminar/webinar, trajanje 420 min
Četvrtak, 28.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Snimka webinara
Zapošljavanje i rad stranaca u RH, trajanje 280 min
Četvrtak, 21.09.2023.

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 9.2023, str. 205
Ispunjenje obveze – uračunavanje ispunjenja i vrijeme ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Da bi došlo do valjanog i urednog ispunjenja obveze mora se ispuniti niz pretpostavaka predviđenih sporazumom ugovornih strana a u ...

pip - 9.2023, str. 129
Pitanja i odgovori

Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine Iznimke od ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine Odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine ...

pip - 9.2023, str. 35
Primjena financijske uredbe na javnu nabavu sufinanciranu sredstvima proračuna EU-a
Autor: Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA , mag. iur.

U ovom se članku analizira primjena Financijske uredbe na javne naručitelje u Republici Hrvatskoj koji svoju nabavu financiraju EU ovim ...

pip - 9.2023, str. 0
Porezno motrište predujmova
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici često primaju i daju predujmove odnosno novčana sredstva za buduće isporuke dobra ili usluge Autorice u ...

pip - 9.2023, str. 3
Neplaćeni dopust – normativne novosti
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra obveze poslodavca kada radnik zatraži neplaćeni dopust te treba li ...

rrif - 9.2023, str. 21
Računovodstveno i porezno motrište likvidacije društava s ograničenom odgovornošću
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U časopisu RRiF 6 23 pisali smo o pravnom računovodstvenom i poreznom motrištu prestanka poslovanja društva bez likvidacije na koji ...

Mišljenja
Tjedni odmor nedjeljom i blagdanom
Četvrtak, 31.08.2023, 110-01/23-01/185

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Zakonska zabrana natjecanja za vrijeme korištenja neplaćenog dopusta
Ponedjeljak, 28.08.2023, 110-01/23-01/181

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Dostava potvrde i izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad
Srijeda, 16.08.2023, 110-01/23-01/167

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 8.2023, str. 145
Ispunjenje obveze – subjekti ispunjenja i predmet ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U vezi s ispunjenjem obveze uvijek se nameće nekoliko ključnih pitanja tko sve može ispuniti obvezu kome se obveza može ...

rrif - 8.2023, str. 112
Novi i izmijenjeni standardi upravljanja kvalitetom – obveze revizorskih društava
Autor: Branka PETRIČEVIĆ , univ. spec. oec.

Na snazi je novi okvir upravljanja kvalitetom revizorskih društava koji čine Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 dalje MSUK 1 1 ...

rrif - 8.2023, str. 100
Oporezivanje isplate kamata fizičkoj osobi nerezidentu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Porezni tretman isplate kamate fizičkoj osobi nerezidentu ovisi o tome primjenjuje li Hrvatska za zemljom rezidentnosti primatelja kamate ugovor o ...

rrif - 8.2023, str. 94
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Češkoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u Češkoj ...

rrif - 8.2023, str. 47
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na reklasifikaciju nekretnina ...

rrif - 8.2023, str. 42
Klasifikacija financijskog instrumenta kao financijske obveze ili kao vlasničkog instrumenta
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.

Financijski instrument je ugovor koji dovodi do financijske imovine jednog subjekta i financijske obveze ili vlasničkog instrumenta drugog subjekta Ključno ...