Iskazivanje u Obrascu JOPPD potpora za skraćivanje radnog vremena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Iskazivanje u Obrascu JOPPD potpora za skraćivanje radnog vremena
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Sažetak:

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine, između ostalih mjera, donijelo je odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena od 1. siječnja do 31. prosinca. 2023. godine. Za navedenu potporu potrebno je predati Obrazac JOPPD s posebnom šifrom, o čemu pišemo u nastavku.

  1. Uvodno o potpori za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
  2. Tko može ostvariti potporu
  3. Ciljne skupine radnika koji mogu ostvariti potporu
  4. Tko ne može ostvariti potporu
  5. Visina potpore
  6. Kada će poslodavac morati vratiti potporu
  7. Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
  8. Ostale obveze poslodavca
  9. Predaja zahtjeva
  10. Iskazivanje potpore u Obrascu JOPPD
Hashtags:
#CovidPotpore, #OčuvanjeRadnihMjesta, #Potpore, #SkraćenoRadnoVrijeme