Donacije uplaćene na račun Vlade RH

Datum: 07.09.2020, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/20-01/922
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit porezne obveznice u svezi priznavanja porezne olakšice temeljem uplaćenih donacija na račun Vlade RH. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:

U skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) porezni obveznik može porezni obveznik može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. 
 
Sukladno članku 63. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20)  za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja, godišnjoj poreznoj prijavi treba priložiti preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora odnosno potvrda o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama.
 
 Za porezne obveznike koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a koji su ostvarili dohodak za koji se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak isto treba priložiti Obrascu ZPP-DOH.
 
Prema Odluci  Vlade Republike Hrvatske o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji „Hrvatska protiv koronavirusa“ i Odluci Vlade Republike Hrvatske o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji „Zajedno za Zagreb“ (Narodne Novine, broj  36/2020), Vlada Republike Hrvatske je suglasna da se putem računa državnog proračuna Republike Hrvatske u navedenim akcijama primaju uplate doniranih financijskih sredstava namijenjenih za borbu za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID - 19 uzorkovane virusom SARS-CoV-2 te za sanaciju posljedica potresa u Gradu Zagrebu i okolici. Donacije financijskih sredstava uplaćuju se za uplatitelje iz Republike Hrvatske na račun državnog proračuna, a za uplatitelje izvan Republike Hrvatske na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke dok je Ministarstvo financija zaduženo za namjensko trošenje uplaćenih financijskih sredstava.
 
Obzirom na navedeno, porezni obveznici koji su sukladno navedenim odlukama donirali financijska sredstva, a žele ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak u godišnjem obračunu, dužni su radi ostvarivanja navedenog prava svojoj godišnjoj poreznoj prijavi (ukoliko istu imaju obvezu podnijeti) ili Obrascu ZPP-DOH (ako su ostvarili dohodak za koji se primjenjuje poseban postupak) priložiti presliku naloga o doznaci u novcu na račun državnog proračuna odnosno na račun Ministarstva financija (do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu).

Povratak na mišljenja