Financiranje izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Financiranje izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
Stranica:
64.
Autor/i:
Tomislava MARIČEVIĆ , dipl. oec.
Maja ŽERAVICA , mag. oec.
Sažetak:

      Sudionici na izborima za predsjednika Republike Hrvatske obvezni su poštovati odredbe posebnog zakona kojim je uređeno financiranje izborne promidžbe te sustav izvještavanja. Zakonskim su propisima uređena posebna pravila, a koja se, između ostalih, odnose i na primanje donacija za financiranje izborne promidžbe te postupanje s donacijama ako su zaprimljene suprotno odredbama zakonskih propisa.
      O svemu prethodnome, s naglaskom na obrasce izborne promidžbe i način njihova generiranja, pišu autorice ovog članka.

1. Uvod
2. Izborna promidžba
3. Poseban račun za financiranje izborne promidžbe
4. Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe – vlastita sredstva i donacije
5. Troškovi izborne promidžbe
6. Obveza dostave financijskih izvješća/izvještaja od strane izbornih sudionika
7. Obveze u slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti, nepravovaljanosti ili odustanka od kandidature
8. Objava financijskih izvješća/izvještaja
9. Naknada troškova izborne promidžbe
10. Raspoređivanje neutrošenih sredstava preostalih na posebnom računu
11. Obrasci izborne promidžbe

Hashtags:
#Neprofitno, #PredsjedbičkiIzbori, #TroškoviPromidžbe