Poslovne obavijesti iz javnog područja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Stranica:
211.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

Cilj je ovakva pregleda upozoriti osobe u javnom području koje su novosti nastale u zakonodavnom okviru koji se na njih odnosi. Upozorenja se oslanjaju na već postojeća predznanja o temi o kojoj se piše. S obzirom na to da nisu cjelovita, ne mogu se smatrati izravno primjenjivim stručnim člankom za temu o kojoj se piše. Stoga se ovaj pregled može smatrati smjernicama za razmatranje određene teme.

 1. Donacije i vlastiti prihodi
 2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 3. Službena statistika
 4. Potvrde javnopravnih tijela
 5. Obvezni odnosi
 6. Suci
 7. Ustanove
 8. Porez na dohodak
 9. Poslovanje gotovinom
 10. Dodatni porezu na dobitak
 11. Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti
 12. Koeficijenti složenosti poslova
 13. Socijalna skrb
Hashtags:
#JavnoPodručje, #PoslovneObavijesti