Donacije u stvarima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Donacije u stvarima
Stranica:
227.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva objašnjavaju knjiženja donacija u stvarima u dvije različite okolnosti: stvari koje je darovala neprofitna organizacija, a one se ne iskazuju kao imovine u poslovnim knjigama neprofitne organizacije koja ih je darovala te darivane stvari što ih primi posrednik u lancu doniranja hrane.
      Prijeporno je treba li iskazati prihode i rashode ako se daruju stvari koje za neprofitnu organizaciju nemaju obilježje imovine te kako posrednik u lancu doniranja hrane iskazuje njezin primitak i raspodjelu.
      U ovom se praktikumu daju odgovori na postavljena pitanja.

1. Darovane stvari ne iskazuju se kao kratkotrajna imovina u glavnoj knjizi
2. Darovana hrana

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo