Godišnji financijski izvještaji u području političkih aktivnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Godišnji financijski izvještaji u području političkih aktivnosti
Stranica:
209.
Autor/i:
Autor: Maja ŽERAVICA , mag. oec.
Sažetak:

Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela JLP(R)S-ova izabranih s liste grupe birača obvezni su do 1. ožujka 2022. godine dostaviti godišnji financijski izvještaj. Ako ga ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, podliježu administrativnim i/ili prekršajnim sankcijama.

  1. Uvod
  2. Osnovne obveze političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika
  3. Dostava godišnjega financijskog izvještaja sa sastavnim dijelovima
  4. Izvori sredstava za financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika
  5. Poslovne knjige
  6. Odricanje od prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna
  7. Dostava godišnjeg financijskog izvještaja nezavisnih vijećnika kojima je mandat prestao tijekom 2021. godine
  8. Sankcije
  9. Dostava godišnjega financijskog izvještaja unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja
Hashtags: