Donacije – darovi i porezi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Donacije – darovi i porezi
Stranica:
168.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U vrijeme prirodnih nepogoda i okolnosti koje nisu uobičajene očekivano se javlja zanimanje za pomaganje osobama u potrebi. To ponekad mogu biti i osobe koje obavljaju djelatnost, a mogu biti i fizičke osobe koje ne obavljaju djelatnost.
      S obzirom da taj sustav prikupljanja i pružanja pomoći ima često poseban, u načelu, povoljniji porezni položaj u odnosu na opće porezne položaje, posebnim i poreznim propisima uređuju se i pretpostavke koje moraju biti ispunjene kako bi se objektiviziralo da je uistinu riječ o takvim posebnim događajima.
      U članku se daje sažetak načina prikupljanja izvora iz kojih se mogu financirati darovanja te se detaljnije osvrće na njihov porezni položaj. Upozorava se i to da se u svakodnevnom životu, pa i poslovnom, naizmjenično rabe pojmovi koji u posebnim propisima imaju točno određen sadržaj, a da se pritom ne misli upravo na njih. To stvara dodatnu zabunu u komunikaciji.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Pojam donacije
4. Izvori sredstava iz kojih se daruje
5. Doniranje potrebitim osobama
6. Porezni položaj danih darova

Hashtags:
#Darovi, #Dobitak, #Dohodak, #Donacije, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Porezi, #PosebneOkolnosti