Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2020, str. 122
Podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Radi nastupa posebnih okolnosti prouzročenih virusom COVID 19 koronavirus mjerama Vlade Republike Hrvatske propisane su dopune Općega poreznog zakona ...

rrif - 7.2020, str. 59
Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Kao obveznici plaćanja poreza na dobitak trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost samostalno ...

Pror - 7.2020, str. 3
Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom proračunske okružnice Ministarstva financija
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Za razdoblje siječanj lipanj 2020 godine potrebno je kao i za prošlu godinu sastaviti i predati skup financijskih izvještaja ...

rrif - 6.2020, str. 176
Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na izvanredne okolnosti koje su nastale zbog proglašenja epidemije bolesti COVID 19 postavlja se pitanje na koji ...

rrif - 6.2020, str. 158
Raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu u uvjetima izvanrednih i posebnih okolnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zbog pojave koronavirusa obustavljenog prijevoza zatvorenih hotela smještajnih i ugostiteljskih objekata i svih pratećih sadržaja onemogućeno je poslovanje turističkih ...

rrif - 5.2020, str. 203
Iznimne mjere kontrole cijena
Autor: Mirjana ŠČAPEC , dipl. oec.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u posebnim je okolnostima donio niz mjera koje se odnose na ograničavanja društvenih okupljanja ...

rrif - 5.2020, str. 168
Donacije – darovi i porezi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U vrijeme prirodnih nepogoda i okolnosti koje nisu uobičajene očekivano se javlja zanimanje za pomaganje osobama u potrebi To ...

pip - 5.2020, str. 74
Viša sila / izvanredne okolnosti / slučaj / posebne okolnosti / katastrofa / prirodna nepogoda / izvanredno stanje
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S pandemijom koronavirusne bolesti u fokus su došle neke pravne teme koje prije nisu plijenile veću pozornost opće javnosti Među ...

rrif - 5.2020, str. 32
Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U određenim propisanim uvjetima poreznim se obveznicima mogu otpisati porezne obveze u cijelosti ili djelomično ovisno o padu prihoda ...

Pror - 5.2020, str. 21
Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U okviru promjena koje su nastale zbog okolnosti koje se povezane s vremenom trajanja epidemije COVID 19 a koje ...

rrif - 5.2020, str. 23
Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju COVID 19 a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj ...

Pror - 5.2020, str. 13
Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Iznimna žurnost kao razlog za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje u kriznoj situaciji ...

pip - 5.2020, str. 12
Zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novodonesenog Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ...

Pror - 5.2020, str. 10
Obustava javne nabave nekim osobama u određenim okolnostima
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Za određenu skupinu naručitelja obustavljaju se poništavaju postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave kao što im se zabranjuje ...

rrif - 5.2020, str. 14
Novi rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak i predaju GFI-ja u uvjetima posebnih okolnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona i Zakona o računovodstvu doneseni su odgovarajući provedbeni propisi kojima su produljeni rokovi ...

Pror - 5.2020, str. 4
Mjere ograničavanja korištenja proračunskim sredstvima
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Od početka travnja 2020 godine radi sprječavanja štete zbog epidemije koronavirusa doneseno je niz akata kojima se ograničava korištenje ...

pip - 4.2020, str. 27
Što donosi paket izmjena i dopuna turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju koronavirusa a u sklopu Vladine pomoći gospodarstvu čiji je cilj rješavanje problema nelikvidnosti ublažavanje ...

pip - 4.2020, str. 23
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima izazvanim širenjem koronavirusa
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Hrvatski je sabor po hitnom postupku usvojio dopune Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se uređuje radno ...