Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2020
Članak:
Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
Stranica:
21.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U okviru promjena koje su nastale zbog okolnosti koje se povezane s vremenom trajanja epidemije COVID-19, a koje se odnose na sustav javne nabave pri nabavi poljoprivrednih i prehrambenih, donesena je i posebna odluka koja detaljnije uređuje kriterije za odabir gospodarskog subjekta te u određenim situacijama mogućnost primjene pregovaračkog postupka bez prethodne objave.

1. Uvod
2. Predmet Odluke
3. Kriterij za odabir

Hashtags:
#JavnaNabava, #PosebneOkolnosti, #PrehrambeniProizvodi