Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2020
Članak:
Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave
Stranica:
13.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Iznimna žurnost kao razlog za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje u kriznoj situaciji izazvanoj koronavirusom, prema Zakonu o javnoj nabavi i Smjernicama Europske komisije.

 1. Uvod
 2. Fleksibilnost EU-ova okvira za javnu nabavu kada je riječ o robi, uslugama i radovima koji su potrebni za suzbijanje krize
 3. Prednosti pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 4. Pregovarački postupak bez objave poziva na nadmetanje prema pravu EU-a
 5. Pregovarački postupak bez prethodne objave u praksi Europskog suda pravde
 6. Kada naručitelj u skladu sa ZJN 2016 smije primijeniti pregovarački postupak bez prethodne objave zbog iznimne žurnosti
 7. Komunikacija u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 8. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)
 9. Tijek postupka, sudionici, poziv na dostavu inicijalne ponude
 10. Razlozi isključenja natjecatelja odnosno ponuditelja
 11. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
 12. Kriterij odabira ponude
 13. Otvaranje ponuda u pregovaračkom postupku bez prethodne objave
 14. Pregovori naručitelja i ponuditelja
 15. Postupak pregleda i ocjene ponuda
 16. Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost
 17. Dostava odluke o odabiru ili poništenju
 18. Rok mirovanja
 19. Žalba u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 20. Obavijest o dodjeli ugovora
 21. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava, #PosebneOkolnosti