Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 9.2021, str. 46
Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se sagledava problematika utjecaja naglog porasta cijena građevinskog materijala na postojeće ugovore o javnoj nabavi radova analiziraju se ...

Pror - 9.2021, str. 17
Postupak javne nabave u fazi otvaranja ponuda
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U okvir kriterija za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta i njihovo dokazivanje uz osnove za isključenje i uvjete sposobnosti sustav javne ...

Vijesti
Promet u sustavu javne nabave
Petak, 06.08.2021.

U sustavu javne nabave kao jedan od kriterija za odabir gospodarskog subjekta odnosno uvjeta sposobnosti je ekonomska i financijska sposobnost ...

rrif - 8.2021, str. 166
Godišnji promet kao sposobnost u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Godišnji promet je kao uvjet ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave u biti podvrsta jednog od ...

Vijesti
eRačuni u sustavu javne nabave
Četvrtak, 22.07.2021.

Nije prijeporno da osoba koja je obveznik primjene hrvatskog Zakona o javnoj nabavi uključujući o one koji možda imaju samo ...

pip - 5.2021, str. 6
Norme i standardi u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Korištenje normi uobičajeno je i rašireno u različitim djelatnostima a njihova primjena važećim propisima predviđena je i u javnoj nabavi ...

Pror - 5.2021, str. 23
Izuzeća u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U sustavu javne nabave propisana su i izuzeća od njegove primjene Ona su uključena u uglavke odgovarajućeg zakona koja su ...

Pror - 5.2021, str. 16
Iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriteriji za odabir ponude među koje se ubraja i iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi ne smiju ...

rrif - 4.2021, str. 216
Obrazovne i stručne kvalifikacije u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova mogu se istaknuti kao uvjet tehničke i ...

pip - 3.2021, str. 23
Podugovaranje u ugovorima o javnoj nabavi
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analizira institut podugovaranja u ugovorima o javnoj nabavi zakonske odredbe koje uređuju institut podugovaranja mogućnost zamjene podugovaratelja ...

Pror - 3.2021, str. 31
Nabava društvenih i drugih posebnih usluga u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Zakonskim okvirom u Republici Hrvatskoj za usluge koje su izrijekom navedene može se primijeniti poseban režim nabave poznat pod nazivom ...

Pror - 3.2021, str. 29
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.

Od početka 2021 godine ponešto je izmijenjen propis iz područja sustava javne nabave koji se odnosi i na plana nabave ...

Pror - 3.2021, str. 27
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.

I za 2020 godinu treba se sastaviti i poslati statističko izvješće iz područja javne nabave Ta obveza mora se ispuniti ...

rrif - 2.2021, str. 203
Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi u novijoj praksi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Poseban institut koji se nalazi u sustavu javne nabave je i institut sukoba interesa koji iako se uređuje kroz nekoliko ...

pip - 2.2021, str. 14
Diskriminirajući kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude i ograničenje tržišnog natjecanja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analizira institut kriterija ekonomski najpovoljnije ponude praksa suda EU a te Državne komisije za kontrolu postupaka javne ...

pip - 1.2021, str. 59
Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analiziraju instituti iz članaka 263 i 293 ZJN 2016 Iznose se mogućnosti upotpunjenja razjašnjenja i dopune dokumenata ...

Pror - 1.2021, str. 21
Troškovnik kao sastavni dio ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Dokumentacija o nabavi je bilo koji dokument koji je izradio naručitelj ili na koji on upućuje u kojemu se opisuje ...

Pror - 12.2020, str. 77
Praksa Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske - javna nabava
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Presude Visokoga upravnog suda iznimno su značajne za sve sudionike u postupcima javne nabave kako za naručitelje tako i ...

Pror - 12.2020, str. 68
Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH putem EOJN RH u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD u kod nadležnog ...

rrif - 10.2020, str. 74
Pogrešna doznaka i jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži neosnovani primitak novca te primljena jamstva u sustavu javne nabave Ako proračunska osoba ...

pip - 10.2020, str. 26
Javna nabava i ponuda koja glasi na nula eura u nedavnoj odluci Suda EU (C 367/19)
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Odluka Suda EU u predmetu C 367 19 od 10 rujna 2020 godine privukla je znatnu pozornost stručne javnosti Predmet ...

pip - 10.2020, str. 19
Nedostatci u izvršenju prethodnog ugovora i profesionalni propust kao osnove za isključenje ponuditelja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analiziraju profesionalni propust te opetovani ili značajni nedostatci u izvršenju bitnih zahtjeva iz prethodnih ugovora kao fakultativne ...

Pror - 10.2020, str. 36
Pravo uvida u dokumentaciju postupka i ponude drugih ponuditelja u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Natjecatelj ili ponuditelj ima pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabave zapisnike ponude zahtjeve za sudjelovanje odluke i ostalu dokumentaciju ...

rrif - 9.2020, str. 207
Jezik ponude i prijevod na hrvatski jezik
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Postupci javne nabave vode se na hrvatskom jeziku što uključuje dokumentaciju o nabavi i izradu ponuda na hrvatskom jeziku ...

rrif - 9.2020, str. 196
Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda Ona se određuje na temelju cijene ili ...

rrif - 8.2020, str. 185
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave promijenjen je u odnosnu na valjanost dokumenata odnosno ...

Pror - 7.2020, str. 18
Institut objašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave kao jedan od prihvatljivih instituta s motrišta onoga tko kupuje i onoga tko prodaje robu ...

rrif - 6.2020, str. 191
Referencije gospodarskog subjekta u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U postupcima javne nabave jedan od kriterija za odabir gospodarskog subjekta može biti tehnička i stručna sposobnost kojom se ...

pip - 6.2020, str. 60
Odgovornost gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave prema praksi Suda EU-a
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se razmatra tema odgovornosti gospodarskih subjekata za nepravilnosti tijekom postupaka javne nabave To se pitanje sagledava s gledišta ...

Pror - 5.2020, str. 21
Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U okviru promjena koje su nastale zbog okolnosti koje se povezane s vremenom trajanja epidemije COVID 19 a koje ...

Pror - 5.2020, str. 13
Iznimna žurnost kao povod za pregovarački postupak bez prethodne objave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Iznimna žurnost kao razlog za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje u kriznoj situaciji ...

Pror - 5.2020, str. 10
Obustava javne nabave nekim osobama u određenim okolnostima
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Za određenu skupinu naručitelja obustavljaju se poništavaju postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave kao što im se zabranjuje ...

pip - 4.2020, str. 65
Viša sila i javna nabava
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Koncepcija više sile primarno je obveznopravne prirode No kako je kod nastupa više sile često riječ o događajima izražene izvanrednosti ...

rrif - 4.2020, str. 84
Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži izravno plaćanja podugovarateljima što je zakonska obveza u sustavu javne nabave te ispravak ...

pip - 4.2020, str. 59
Izmjene ugovora o javnoj nabavi
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Kroz izmjene ugovora o javnoj nabavi ugovorne strane pokušavaju doskočiti promjenama koje nastupaju tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi S ...

Pror - 3.2020, str. 44
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu nabavu u praksi javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kada naručitelj u određenom razdoblju treba nabavljati uobičajene predmete nabave okvirni sporazum je prihvatljiv Naručitelj tada provodi postupak javne ...

Pror - 3.2020, str. 38
Izuzetno niske ponude
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Jedna od okolnosti koja u sustavu javne nabave uzrokuje postojanje nepravilne ponude je i ona da je naručitelj utvrdio ...

Pror - 3.2020, str. 32
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.

Naručitelji su obvezni do 31 ožujka 2020 godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019 godinu To već ...

rrif - 2.2020, str. 236
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave podugovaratelj je osoba koja je u izravnom odnosu s ugovarateljem odnosno ugovaratelju isporučuje robu pruža ...

pip - 2.2020, str. 8
Zlouporaba prava na žalbu u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Autorica u ovome članku obrazlaže važeće pravno uređenje prava na žalbu u postupcima nabave i navodi primjere zlouporabe procesnih ovlasti ...

Pror - 1.2020, str. 28
Poništenje odluke o poništenju postupka javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U praksi se pojavljuju problemi u primjeni Zakona o javnoj nabavi vezano uz presude Visokoga upravnog suda kojima se ...

Pror - 1.2020, str. 21
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Od 1 siječnja 2020 godine primjenjuju se nove vrijednosti europskih pragova u sustavu javne nabave te se određuje između ...

Pror - 12.2019, str. 45
Nadzor u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Propisi iz sustava javne nabave daju pravo središnjem tijelu državne uprave Upravi za politiku javne nabave u Ministarstvu gospodarstva ...

Pror - 11.2019, str. 13
Predmet javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Jedan od temeljnih instituta u sustavu javne nabave je svakako određivanje predmeta nabave Zakonsko određenje predmeta nabave prilično je ...

Pror - 11.2019, str. 11
eRačuni u sustavu javne nabave primljeni od stranih dobavljača
Autor: Nikolina CESTARIĆ , mag. oec.

S obzirom na to da poseban zakon kojim se uređuje poslovanje eRačunima u sustavu javne nabave primjenjuje i strane ...

pip - 10.2019, str. 15
Uređenje javne nabave u SR Njemačkoj
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.

Autor u ovome članku u sažetom obliku predstavlja skup pravnih akata kojima su direktive 2014 23 EU 2014 24 EU ...

Pror - 10.2019, str. 9
Izmjene ugovora / okvirnih sporazuma u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

S obzirom na to da su u sustavu javne nabave dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnih sporazuma ...

rrif - 9.2019, str. 189
Poslovna tajna u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave određeni se podatci u ponudi mogu označiti tajnima Naručitelj je u postupku javne nabave obvezan ...

rrif - 8.2019, str. 176
Javna nabava – pokretanje i vođenje upravnog spora s primjerima iz prakse
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred ...

rrif - 8.2019, str. 137
Javna nabava, upravni spor i trošarine
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivali su o bitnim pitanjima vezanim uz javnu nabavu ...