Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2022, str. 185
Promjene u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Prvi put nakon donošenja Zakon o javnoj nabavi u 2016 godini on je i promijenjen Njegove promjene autor navodi u ...

pip - 11.2022, str. 7
Bitne novine u noveli Zakona o javnoj nabavi iz 2022. godine i razlozi novih rješenja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Dana 11 listopada 2022 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi koji predstavlja ...

rrif - 10.2022, str. 183
Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kažnjavanost gospodarskog subjekta i ili njegove ovlaštene osobe obvezni je razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave Time se ...

rrif - 9.2022, str. 198
Bitne povrede postupka javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Obvezujuće praćenje bitnih povrede postupka javne nabave pridonosi zakonitim provedbama postupka javne nabave zaštiti javnog interesa te poštovanju načela javne ...

pip - 9.2022, str. 34
Uredba Europske unije s obzirom na destabilizirajuće djelovanje Rusije u Ukrajini – utjecaj na javnu nabavu
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Članak analizira odredbe Uredbe Vijeća EU 2022 576 od 8 travnja 2022 o izmjeni Uredbe EU br 833 2014 o ...

rrif - 8.2022, str. 167
Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravo na žalbu u postupku javne nabave uključuje pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi te je stoga i ...

Pror - 6.2022, str. 27
Procijenjena vrijednost nabave u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Jedan od temeljnih polaznih instituta u sustavu javne nabave je procijenjena vrijednost predmeta nabave S obzirom na to da se ...

Pror - 6.2022, str. 20
Uvid u ponude u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Dobro poznat i često korišten institut iz sustava javne nabave je pravo ponuditelja na uvid u ponude drugih ponuditelja i ...

pip - 6.2022, str. 9
Odluka o poništenju postupka javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Cilj je svakog postupka javne nabave uvijek sklapanje ugovora o nabavi robe radova ili usluga koje su potrebne naručitelju Aktivnosti ...

Vijesti
Zajednica ponuditelja u postupku javne nabave
Petak, 06.05.2022.

Znate li da ako želite sudjelovati u postupcima javne nabave kao ponuditelj a da s obzirom na dokumentaciju o nabavi ...

rrif - 5.2022, str. 208
Sudjelovanje zajednice ponuditelja u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Gospodarski subjekti mogu sudjelovati u postupku javne nabave samostalno ili u nekoj formi koja uključuje suradnju s drugim subjektima na ...

pip - 4.2022, str. 36
Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata u praksi DKOM-a i VUS-a
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Članak analizira najznačajniju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokoga upravnog suda RH vezano za institut oslanjanja ...

pip - 4.2022, str. 32
Novela Zakona o javnoj nabavi u e-savjetovanju
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Zakon o javnoj nabavi Nar nov br 120 16 stupio je na snagu 1 siječnja 2017 godine i čini normativni ...

Pror - 4.2022, str. 33
Javna nabava čistih i energetski učinkovitih vozila za cestovni prijevoz
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Posebnim zakonom kojim je uređeno promicanje čistih vozila u cestovnom prijevozu nametnute su obveze naručiteljima pri javnoj nabavi vozila u ...

Pror - 4.2022, str. 25
Jednakovrijednost predmeta nabave u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Polazišna točka pri svakoj nabavi a pogotovo u sustavu javne nabave je ispravno objašnjenje premeta nabave Pritom je bitno da ...

rrif - 3.2022, str. 238
Oslanjanje ponuditelja na sposobnost drugih subjekata u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Da bi dokazao svoju ekonomsku i financijsku te stručnu sposobnost gospodarski subjekt u sustavu javne nabave može se osloniti na ...

rrif - 2.2022, str. 58
Podugovaranje i preuzimanje duga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma izravno su podmirenje obveze prema podugovaratelju u sustavu javne nabave i plaćanje preuzetog duga uime druge ...

Vijesti
Novi europski pragovi u sustavu javne nabave
Petak, 28.01.2022.

Od 1 siječnja 2022 godine počinju se primjenjivati novi europski pragovi u našem sustavu javne nabave Razgraničavaju se vrijednosti predmeta ...

pip - 1.2022, str. 17
Pogled na Posebne uzance o građenju iz javnonabavne perspektive
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se nove Posebne uzance u građenju nastoje sagledati iz perspektive ugovora o javnoj nabavi radova Pokušava se utvrditi ...

pip - 12.2021, str. 32
Zabranjeni sporazumi u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Manipuliranje ponudama način je na koji se u postupcima javne nabave smanjuje konkurencija i povećavaju troškovi za naručitelja Zabranjeni sporazumi ...

rrif - 11.2021, str. 194
Jamstva u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave jamstva su posebno uređena Postoji nekoliko vrsta jamstava ali im je zajedničko obilježje da nisu obvezujuća ...

pip - 11.2021, str. 11
Izuzetno niska ponuda u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Članak analizira normativno uređenje instituta izuzetno niske ponude u važećim propisima te izlaže najčešće dvojbe u primjeni tog instituta u ...

pip - 10.2021, str. 4
Mogućnosti izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije COVID-19
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Članak analizira odredbe važećih propisa koje se odnose na izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije bolesti COVID 19 ...

Pror - 10.2021, str. 18
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i promjena cijene
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U sustavu javne nabave omogućena je izmjena cijena iz ugovora o jadnoj nabavi što uključuje i one koje se odnose ...

pip - 9.2021, str. 46
Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se sagledava problematika utjecaja naglog porasta cijena građevinskog materijala na postojeće ugovore o javnoj nabavi radova analiziraju se ...

Pror - 9.2021, str. 17
Postupak javne nabave u fazi otvaranja ponuda
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U okvir kriterija za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta i njihovo dokazivanje uz osnove za isključenje i uvjete sposobnosti sustav javne ...

Vijesti
Promet u sustavu javne nabave
Petak, 06.08.2021.

U sustavu javne nabave kao jedan od kriterija za odabir gospodarskog subjekta odnosno uvjeta sposobnosti je ekonomska i financijska sposobnost ...

rrif - 8.2021, str. 166
Godišnji promet kao sposobnost u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Godišnji promet je kao uvjet ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave u biti podvrsta jednog od ...

Vijesti
eRačuni u sustavu javne nabave
Četvrtak, 22.07.2021.

Nije prijeporno da osoba koja je obveznik primjene hrvatskog Zakona o javnoj nabavi uključujući o one koji možda imaju samo ...

pip - 5.2021, str. 6
Norme i standardi u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Korištenje normi uobičajeno je i rašireno u različitim djelatnostima a njihova primjena važećim propisima predviđena je i u javnoj nabavi ...

Pror - 5.2021, str. 23
Izuzeća u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U sustavu javne nabave propisana su i izuzeća od njegove primjene Ona su uključena u uglavke odgovarajućeg zakona koja su ...

Pror - 5.2021, str. 16
Iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriteriji za odabir ponude među koje se ubraja i iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi ne smiju ...

rrif - 4.2021, str. 216
Obrazovne i stručne kvalifikacije u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova mogu se istaknuti kao uvjet tehničke i ...

pip - 3.2021, str. 23
Podugovaranje u ugovorima o javnoj nabavi
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analizira institut podugovaranja u ugovorima o javnoj nabavi zakonske odredbe koje uređuju institut podugovaranja mogućnost zamjene podugovaratelja ...

Pror - 3.2021, str. 31
Nabava društvenih i drugih posebnih usluga u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Zakonskim okvirom u Republici Hrvatskoj za usluge koje su izrijekom navedene može se primijeniti poseban režim nabave poznat pod nazivom ...

Pror - 3.2021, str. 29
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.

Od početka 2021 godine ponešto je izmijenjen propis iz područja sustava javne nabave koji se odnosi i na plana nabave ...

Pror - 3.2021, str. 27
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.

I za 2020 godinu treba se sastaviti i poslati statističko izvješće iz područja javne nabave Ta obveza mora se ispuniti ...

rrif - 2.2021, str. 203
Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi u novijoj praksi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Poseban institut koji se nalazi u sustavu javne nabave je i institut sukoba interesa koji iako se uređuje kroz nekoliko ...

pip - 2.2021, str. 14
Diskriminirajući kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude i ograničenje tržišnog natjecanja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analizira institut kriterija ekonomski najpovoljnije ponude praksa suda EU a te Državne komisije za kontrolu postupaka javne ...

pip - 1.2021, str. 59
Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analiziraju instituti iz članaka 263 i 293 ZJN 2016 Iznose se mogućnosti upotpunjenja razjašnjenja i dopune dokumenata ...

Pror - 1.2021, str. 21
Troškovnik kao sastavni dio ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Dokumentacija o nabavi je bilo koji dokument koji je izradio naručitelj ili na koji on upućuje u kojemu se opisuje ...

Pror - 12.2020, str. 77
Praksa Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske - javna nabava
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Presude Visokoga upravnog suda iznimno su značajne za sve sudionike u postupcima javne nabave kako za naručitelje tako i ...

Pror - 12.2020, str. 68
Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH putem EOJN RH u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD u kod nadležnog ...

rrif - 10.2020, str. 74
Pogrešna doznaka i jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži neosnovani primitak novca te primljena jamstva u sustavu javne nabave Ako proračunska osoba ...

pip - 10.2020, str. 26
Javna nabava i ponuda koja glasi na nula eura u nedavnoj odluci Suda EU (C 367/19)
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Odluka Suda EU u predmetu C 367 19 od 10 rujna 2020 godine privukla je znatnu pozornost stručne javnosti Predmet ...

pip - 10.2020, str. 19
Nedostatci u izvršenju prethodnog ugovora i profesionalni propust kao osnove za isključenje ponuditelja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analiziraju profesionalni propust te opetovani ili značajni nedostatci u izvršenju bitnih zahtjeva iz prethodnih ugovora kao fakultativne ...

Pror - 10.2020, str. 36
Pravo uvida u dokumentaciju postupka i ponude drugih ponuditelja u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Natjecatelj ili ponuditelj ima pravo uvida u dokumentaciju postupka javne nabave zapisnike ponude zahtjeve za sudjelovanje odluke i ostalu dokumentaciju ...

rrif - 9.2020, str. 207
Jezik ponude i prijevod na hrvatski jezik
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Postupci javne nabave vode se na hrvatskom jeziku što uključuje dokumentaciju o nabavi i izradu ponuda na hrvatskom jeziku ...

rrif - 9.2020, str. 196
Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda Ona se određuje na temelju cijene ili ...

rrif - 8.2020, str. 185
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave promijenjen je u odnosnu na valjanost dokumenata odnosno ...