Neplaćeni porezi i doprinosi kao obvezni razlog isključenja iz postupka javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Neplaćeni porezi i doprinosi kao obvezni razlog isključenja iz postupka javne nabave
Stranica:
161.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Jedan od temeljnih razloga za isključenje gospodskog subjekta (u biti ponuditelja) iz postupka javne nabave je i postojanje neplaćenog poreza i doprinosa. Od te temeljne odredbe, o kojoj vodi računa i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, postoje i neki otkloni koji ne mijenjanju njezinu bit. K tome, dokazi su različiti za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj od onih koji ga u njoj nemaju.

  1. Uvod
  2. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave
  3. Dug po osnovi poreza i doprinosa kao razlog isključenja
  4. Dokazivanje nepostojanja razloga za isključenje za gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u RH
  5. Osobito bitne povrede postupka javne nabave
  6. Neznatan porezni dug ponuditelja u odnosu na obvezu isključenja odabira gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave
  7. Odgoda plaćanja poreznog duga
  8. Zaključno
Hashtags:
#IsključenjePonuditelja, #JavnaNabava