Ekonomska i financijska sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2023
Članak:
Ekonomska i financijska sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

U dokumentaciji o nabavi naručitelj može, ali ne mora, odrediti uvjete ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti ostvaruje pretpostavku za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Navedeni uvjeti moraju biti vezani uz predmet nabave i biti mu razmjerni, osim u valjano opravdanim slučajevima, koje naručitelj mora obrazložiti u dokumentaciji o nabavi. U ovom članku autor uz objašnjenje navedenih sposobnosti daje i noviju praksu kojoj su izvor Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i Visoki upravni sud.

 1. Uvod
 2. Fakultativnost uvjeta ekonomske i financijske te tehničke i stručne sposobnosti
 3. Ekonomska i financijska sposobnost prema Direktivi 2014/24/EU
 4. Koje zahtjeve naručitelj može postaviti gospodarskom subjektu
 5. Što uključuje pojam „promet“
 6. Minimalni godišnji promet
 7. Starost dokaza o ispunjavanju uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti
 8. Posjedovanje odgovarajuće razine osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti
 9. Naručitelj može odrediti i druge zahtjeve radi dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti
 10. Informacije o bonitetu poslovnih subjekata
 11. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava