Nova uredba o sudjelovanju gospodarskih subjekata u javnim nabavama na području EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 11.2023
Članak:
Nova uredba o sudjelovanju gospodarskih subjekata u javnim nabavama na području EU-a
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Sažetak:

Uredba Europske unije o Instrumentu za međunarodnu nabavu akt je koji omogućuje Europskoj komisiji da nametne mjere koje će gospodarskim subjektima iz trećih zemalja onemogućiti ili ograničiti pristup tržištima Europske unije ako te zemlje ne omoguće jednak pristup gospodarskim subjektima iz Europske unije tržištima njihovih zemalja. Uredba utvrđuje postupke prema kojima će Europska komisija istražiti navodne mjere ili prakse trećih zemalja koje negativno utječu na pristup poduzeća, robe i usluga iz Europske unije tržištima nabave trećih zemalja te donijeti mjere za ograničavanje pristupa postupcima javne nabave na području Europske unije za poduzeća, robu i usluge iz trećih zemalja.

  1. Uvod
  2. Obuhvat Uredbe IMN
  3. Istrage i savjetovanja
  4. Određivanje mjere IMN-a
  5. Obveze uspješnog ponuditelja
  6. Izuzeća od primjene Uredbe IMN
  7. Zaključak
Hashtags:
#JavnaNabava, #JavnaNabavaNaPodručjuEU, #UredbaIMN