Uredba Europske unije s obzirom na destabilizirajuće djelovanje Rusije u Ukrajini – utjecaj na javnu nabavu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Uredba Europske unije s obzirom na destabilizirajuće djelovanje Rusije u Ukrajini – utjecaj na javnu nabavu
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Sažetak:

Članak analizira odredbe Uredbe Vijeća (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, i to u dijelu koji se odnosi na mjere ograničenja u javnoj nabavi. U članku se odgovara i na najčešća pitanja koja objavljuje Europska komisija kao pomoć naručiteljima u tumačenju tih odredaba Uredbe. Iznose se i određeni izazovi čije se pojavljivanje očekuje u praksi, a ujedno se daje pregled dosadašnje prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u primjeni predmetne Uredbe.

  1. Uvod
  2. Sadržaj Uredbe
  3. Odgovori na najčešća pitanja
  4. Sudjelovanje „ruskog“ podizvođača, dobavljača ili subjekata na čije se kapacitete oslanja ponuditelj više od 10 % vrijednosti ugovora
  5. Tumačenje čl. 5.k st. 1. t. c) Uredbe
  6. Načini na koje naručitelj može utvrditi postoje li okolnosti iz čl. 5.k Uredbe
  7. Praksa DKOM-a
  8. Zaključak
Hashtags:
#JavnaNabava