Pravo i porezi 9/2022

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – srpanj 2022. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Uvođenje eura i njegov utjecaj na poslovanje poduzetnika
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija i Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Novine u elektroničkoj komunikaciji u parničnom postupku
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Uredba Europske unije s obzirom na destabilizirajuće djelovanje Rusije u Ukrajini – utjecaj na javnu nabavu
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Novi režimi koje donose novele Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnim cestama u svjetlu novele Zakona o cestama
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Prestanak važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Rodiljne i roditeljske potpore prema izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Osvrt na Zakon o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Utvrđivanje porezne osnovice pri isporuci dobara i usluga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni tretman primitaka po nagradnim igrama
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
E-trgovina – implementacija carinskih i poreznih propisa EU-a
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.
ZOO – Uzance – Zaključak Vlade RH i odlučna pitanja obveznopravnog uređenja u graditeljstvu
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Ugovor o posudbi u Zakonu o obveznim odnosima s primjerima iz sudske prakse
Autor: Ana ZRNA , mag. iur.
Evidencija posjetitelja u skladu s GDPR-om
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori