Novine u elektroničkoj komunikaciji u parničnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Novine u elektroničkoj komunikaciji u parničnom postupku
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Zakon o izmjenama i dopunama ZPP-a iz 2022. godine stupio je na snagu 19. srpnja 2022. godine. Namjera ove Novele ZPP-a iz 2022., kako je to istaknuto u Konačnom prijedlogu, bila je reforma parničnog postupka putem daljnje digitalizacije pravosuđa, aktualiziranja pojedinih procesnopravnih rješenja te propisivanja novih radi ubrzanja postupka. U kontekstu najavljene digitalizacije i učinkovitog upravljanja pravosudnim sustavom, Novela ZPP-a iz 2022. godine temelji se na daljnjem razvoju procesnih pravila o održavanju ročišta na daljinu, uvođenju, u načelu, obveznoga tonskog snimanja ročišta te širenju kruga obveznih sudionika elektroničke komunikacije, među ostalima, na fizičke osobe (obrtnike, liječnike i dr.) koje obavljaju registriranu djelatnost. U članku se analiziraju i raspravljaju novine u elektroničkoj komunikaciji u parničnom postupku prema Noveli ZPP-a iz 2022. godine.

  1. Uvodne napomene
  2. Obvezni sudionici elektroničke komunikacije
  3. Dostava u elektroničkom obliku
  4. Zaključne napomene
Hashtags:
#ElektroničkaKomunikacija, #ParničniPostupak