Osvrt na Zakon o poticanju ulaganja

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Osvrt na Zakon o poticanju ulaganja
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Od lipnja ove godine u primjeni je novi Zakon o poticanju ulaganja koji donosi niz novosti u vezi s mogućnostima korištenja potpora na temelju projekata ulaganja. Osim potpora koje utječu na smanjenje stope poreza na dobitak, Zakon uređuje i novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem i za kapitalne troškove projekta ulaganja. Korisnici potpora za ulaganja koja su ostvarili prema dosadašnjim zakonima o poticanju ulaganja i Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, zadržavaju pravo korištenja odobrenih potpora do isteka razdoblja za koje su one bile odobrene.

  1. Uvodni osvrt
  2. Prihvatljivi troškovi ulaganja i minimalno razdoblje očuvanja projekta ulaganja
  3. Maksimalni intenzitet potpore i zbrajanje potpora
  4. Porezne potpore za poduzetnike
  5. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja (čl. 14. Zakona)
  6. Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja (čl. 15. Zakona)
  7. Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti (čl. 16. Zakona)
  8. Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja (čl. 17. Zakona)
  9. Potpore za radno intenzivne projekte (čl. 18. Zakona)
Hashtags:
#PoticanjeUlaganja, #ZakonOPoticanjuUlaganja