Revizija i Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Revizija i Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Zakonom o izmjenama i dopunama ZPP-a iz 2022. nastavljena je reforma instituta revizije koja je ocrtala i prethodnu Novelu ZPP-a iz 2019. godine. Ovom Novelom ZPP-a iz 2022. napuštaju se rješenja o prijašnjoj tzv. ex lege reviziji koja je bila dopuštena u određenim sporovima iz prij. čl. 382.a ZPP-a te koja se podnosila izravno, bez prethodnog dopuštenja Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Prema pravilima sadržanim u Noveli ZPP-a iz 2022. godine revizijski postupak se uvijek pokreće prijedlogom za dopuštenje revizije. Jedna od bitnih novina je i odredba čl. 62. Novele ZPP-a iz 2022. prema kojoj će Vrhovni sud dopustiti reviziju, među ostalima, ako stranka učini vjerojatnim da joj je u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku zbog osobito teških povreda odredaba parničnog postupka ili pogrešne primjene materijalnog prava povrijeđeno kakvo temeljno ljudsko pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i da se stranka na te povrede, ako je to bilo moguće, već pozivala u nižestupanjskom postupku. U članku se analiziraju i razmatraju novine instituta revizije prema Noveli ZPP-a iz 2022. godine.

  1. Uvodne napomene o reformi instituta revizije
  2. Nesuspenzivnost prijedloga za dopuštenje revizije i revizije
  3. Važno pravno pitanje
  4. Povreda temeljnog ljudskog prava
  5. Prijedlog za dopuštenje revizije: sadržaj i podnošenje
  6. Odlučivanje o prijedlogu za dopuštenje revizije
  7. Revizija
  8. Dostava odluka VSRH-a
  9. Postupanje u slučaju odustanka od prijedloga za dopuštenje revizije odnosno revizije
Hashtags:
#NovelaZPP, #Revizija