Ogledni postupak – novi institut u Noveli ZPP-a iz 2019. godine

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Ogledni postupak – novi institut u Noveli ZPP-a iz 2019. godine
Stranica:
70.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

S ciljem da se dade dodatan poticaj osiguranju jedinstvene primjene prava u nas, zadnjom Novelom ZPP-a reformiran je sustav revizije (uvedena je kao pravilo revizija po dopuštenju) i u hrvatsko je parnično procesno pravo uveden sasvim novi institut – ogledni postupak.
U ovom se članku analizira ogledni postupak i njegovo uređenje u ZPP-u. Ono se stavlja u kontekst komparativnih iskustava s usporedivim institutima koji su usmjereni na jednak cilj, ali i specifičnih potreba i izazova u hrvatskom pravnom poretku koje su prvotno povezane s radom Vrhovnog suda RH i ostvarivanju njegovih Ustavom RH definiranih zadaća.
U članku se također, osim povoljnih aspekata oglednog postupka, izlažu i određene proturječnosti i nedosljednosti u uređenju tog instituta te kritike iz znanstvenih i stručnih krugova upućene u procesu donošenja ove Novele.

1. Zašto ogledni postupak
2. Što ogledni postupak nije, a što jest
3. Definicija oglednog postupka u ZPP-u
4. Tijek postupanja u oglednom postupku
5. Kritički osvrt
6. Zaključak

Hashtags:
#NovelaZPP, #OgledniPostupak, #ParničniPostupak, #Pravo, #Revizija, #ZakonOParničnomPostupku