Prestanak važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Prestanak važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Dana 19. srpnja 2022. stupio je na snagu Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa. Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa stupio je na snagu 1974. godine i otad se mijenjao dva puta, 1990. i 1994. godine. Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa bilo je potrebno donijeti jer se odredbe Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa više ne primjenjuju. U nastavku ćemo se upoznati s pravnim okvirom koji je uređivao te važećim koji uređuje materiju ovjeravanja potpisa, rukopisa i prijepisa.

  1. Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
  2. Zakon o javnom bilježništvu
  3. Uredba o uredskom poslovanju
  4. Uputstvo za provođenje Zakona o ovjeravanju potpisa rukopisa i prijepisa
  5. Pristojbe za ovjeru
  6. Zaključno

Hashtags:
#UredbaOUredskomPoslovanju, #ZakonOJavnomBilježništvu