Prilagodba informacijskih sustava uredskih poslovanja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Prilagodba informacijskih sustava uredskih poslovanja
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Uredba o uredskom poslovanju (stupila na snagu 10. srpnja 2021. godine) sadržava novine koje zahtijevaju uspostavu novih ili prilagodbu postojećih informacijskih sustava u kojima se vode uredska poslovanja. Budući da uspostava i prilagodba informacijskih sustava uredskog poslovanja javnopravnih tijela zahtijeva značajan stručni i financijski angažman za obveznike Uredbe, Uredbom je propisan rok za njihovu prilagodbu, a koji istječe 1. siječnja 2023. godine.

  1. Donošenje i stupanje na snagu Uredbe o uredskom poslovanju
  2. Primjena Uredbe o uredskom poslovanju
  3. Prilagodba informacijskih sustava uredskog poslovanja
Hashtags:
#UredbaOUredskomPoslovanju, #UredskoPoslovanje