Pravo i porezi 6/2022

Tiskano izdanje 135,60 kn
Web izdanje 124,30 kn
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – svibanj 2022.
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Odluka o poništenju postupka javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Prilagodba informacijskih sustava uredskih poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Novela Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Pravni položaj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na godišnji odmor i naknade za vrijeme godišnjeg odmora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Hana VELAJ, mag. iur.
Utvrđivanje (ne)samostalnog rada nadzorom i njegov porezni položaj
Autori: Anđa REDŽIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Martina CIGLEVIĆ
Probni rad i otkaz ugovora o radu u probnom radu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Opća primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Porezni položaj premija životnog osiguranja radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Aktualnosti postupka u sporovima male vrijednosti
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Prigovor nagođene stvari kroz sudsku praksu
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.
NFT
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Antidopinška pravila i postupak
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori