Utvrđivanje (ne)samostalnog rada nadzorom i njegov porezni položaj

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Utvrđivanje (ne)samostalnog rada nadzorom i njegov porezni položaj
Stranica:
43.
Autor/i:
Autori: Anđa REDŽIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Martina CIGLEVIĆ
Sažetak:

Liberalizaciju pravila u vezi s obavljanjem djelatnosti kroz paušalni obrt Ministarstvo financija, Porezna uprava (daljnje: Porezna uprava) na svojim je strancima obrazložila potrebom za poticanjem razvoja malih poduzetnika ponajviše obrtnika koji samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost. Vrlo brzo nakon liberalizacije, primijećene su pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona kroz institut paušalnog obrta. Porezna je uprava krenula u provjeru obrtnika paušalista zbog navodnih poreznih zloporaba, točnije prikrivanja nesamostalnog rad. O tome pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Parametarske izmjene u poreznom sustavu
  3. Institut paušalnog oporezivanja
  4. Zakonski okvir za provedbu postupka utvrđivanja korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona
  5. Postupanje Porezne uprave u provedenim postupcima – dostupna praksa
  6. Bitna obilježja nesamostalnog rada
  7. Djelokrug rada i nadležnost porezne uprave
  8. Djelokrug rada i nadležnost ministarstva nadležnog za rad
  9. Ustavna tužba
Hashtags:
#NesamostalniRad, #PoreznePogodnosti