Antidopinška pravila i postupak

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Antidopinška pravila i postupak
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku na detaljan i zanimljiv način razmatra pravna pitanja vezana za doping, za aktualna pitanja kojima se uređuju antidampinška pravila te sam postupak, odnosno pravila postupanja u sklopu antidopinške materije.

  1. Uvod
  2. Tijek postupka
  3. Stegovno vijeće
  4. Zaključak stegovnog vijeća
  5. Donošenje pravorijeka
  6. Donošenje zaključka
Hashtags:
#AntidopinškiPostupak, #SportskaNatjecanja