Sportske udruge u turizmu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Sportske udruge u turizmu
Stranica:
163.
Autor/i:
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Sažetak:

Sportskim udrugama u smislu posebnog zakona smatraju se one udruge koje se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti. Na njih se primjenjuje i Zakon o udrugama stoga što se udruge osnivaju zbog raznih djelatnosti među kojima su i sportske. One se ne osnivaju radi stjecanja dobitka.

U nastavku članka objasnit ćemo pod kojim uvjetima sportske udruge mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka propisanih statutom organizirati putovanje na pripreme i natjecanje i druge aktivnosti, isključivo za svoje članove, te koje su njihove obaveze.

  1. Uvod
  2. Obveze svih sportskih udruga
  3. kada sportske udruge Organiziraju putovanje do dva dana
  4. Kada udruga organizira samo jednu uslugu putovanja
  5. Davanje obavijesti na mrežnoj stranici o održavanju natjecanja ili priprema
  6. Kada sportska udruga organizira pripreme i natjecanja
  7. Upravne i prekršajne mjere ako se sportske udruge ne pridržavaju ZoPUT-a
Hashtags:
#SportskaNatjecanja, #SportskeUdruge, #Turizam, #UslugeUTurizmu