Novela Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Novela Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Protekle su četiri godine od donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Njegovo je donošenje obrazloženo time da postoje zapreke koje usporavaju proces raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u RH jer se na terenu pokazuje neučinkovitost rješenja tadašnjeg Zakona zbog promjena koje su se dogodile u proteklom razdoblju, nesređenog stanja na terenu, sve manjeg korištenja poljoprivrednog zemljišta te smanjenja površina i plodnosti ovoga ograničenog i teško obnovljivog resursa, nedovoljno učinkovitih i dugotrajnih postupaka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Stoga je prema navodima nadležnog ministarstva bilo potrebno donijeti novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji bi otvorio mogućnost prodaje zemljišta, većih ovlasti jedinica lokalne samouprave (decentralizacija u procesu raspolaganja) te kontrolu korištenja poljoprivrednog zemljišta. Glede Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2022. godine razlozi donošenja ostali su praktički jednaki. Predmet ovo

g osvrta isklju

čivo su (brojna) nova rješenja.

  1. Uvodni osvrt
  2. Uvodne izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2022. godine
  3. Izmjene u postupku donošenja i uvjetima izrade programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
  4. O davanju državnoga poljoprivrednog zemljišta u zakup
  5. Sustav bodovanja ponuditelja na javnom natječaju za zakup
  6. Ostale izmjene i dopune u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
  7. Prijelazne i završne odredbe
  8. Zaključak
Hashtags:
#PoljoprivrednoZemljište, #ZakonOPoljoprivrednomZemljištu