Prigovor nagođene stvari kroz sudsku praksu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Prigovor nagođene stvari kroz sudsku praksu
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u članku razmatra pitanja vezana za prigovor nagođene stvari.

Primjerice, u parnicama u kojima je jedna od stranka osiguravajuće društvo, u praksi se pojavljuju pitanja može li se tužitelj odreći buduće štete, što u slučaju izmjene okolnosti pod kojom je sklopljena nagodba, može li se prigovarati sadržaju nagodbe, iako nagodba nije poništena, je li u takvim slučajevima prigovor nagođene stvari osnovan i dr.

  1. Uvod
  2. Pojam nagodbe
  3. Sudska nagodba
  4. Uzajamna popuštanja stranka i sadržaj nagodbe
  5. Pravna priroda sudske nagodbe
  6. Iz sudske prakse
  7. Zaključak
Hashtags:
#ParničniPostupak, #PrigovorPresuđeneStvari, #SudskaNagodba