Aktualnosti postupka u sporovima male vrijednosti

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Aktualnosti postupka u sporovima male vrijednosti
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Posebni postupak u sporovima male vrijednosti propisan je u odredbama čl. 457. – čl. 467.a Zakona o parničnom postupku. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama ZPP-a iz 2022. godine određuju se značajne intervencije u postupak u tim sporovima. U članku se analizira i raspravlja o određenim pitanjima organizacije prvostupanjskog postupka u sporovima male vrijednosti, uzimajući u obzir Prijedlog ZIDZPP-a iz 2022., posebice u odnosu na načelo pismenosti i dokazni postupak, tonsko snimanje ročišta i sastavljanje zapisnika te određivanje trajanja prvostupanjskog postupka. Predmet posebne dionice rada su određena pitanja o žalbi i drugostupanjskom postupku u sporovima male vrijednosti.

  1. Uvodne napomene
  2. Određenje spora male vrijednosti
  3. Prvostupanjski postupak
  4. Žalba i drugostupanjski postupak
  5. Zaključne napomene
Hashtags:
#ParničniPostupak, #SporMaleVrijednosti