Novine u posebnim parničnim postupcima iz 2022. godine

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Novine u posebnim parničnim postupcima iz 2022. godine
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Godine 2022. doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku te Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku kojim bi se trebalo izvršiti odgovarajuće usklađivanje s uvođenjem eura kao službene valute u hrvatski sustav. Novelama ZPP-a iz 2022. godine izvršene su promjene među odredbama posebnih parničnih procedura. U ovom se osvrtu analiziraju novine u postupku u parnicama zbog smetanja posjeda, postupku za izdavanje platnog naloga, postupku u sporovima male vrijednosti te postupku pred trgovačkim sudom.

  1. Uvodne napomene
  2. Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda
  3. Izdavanje platnog naloga
  4. Postupak u sporovima male vrijednosti
  5. Postupak pred trgovačkim sudovima
  6. Zaključne napomene
Hashtags:
#ParničniPostupak, #SmetanjePosjeda, #SporMaleVrijednosti