Probni rad i otkaz ugovora o radu u probnom radu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Probni rad i otkaz ugovora o radu u probnom radu
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Sažetak:

Autor u ovome članku obrađuje radnopravni institut probnog rada, odnosno njegove osnovne karakteristike te prava i obveze radnika i poslodavca vezane uz probni rad. Obrađuje se i mogućnost otkazivanja ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu. Navodi se i relevantna sudska praksa vezana uz ovu tematiku.

  1. Uvod
  2. Probni rad
  3. Otkaz ugovora o radu kod probnog rada
  4. Otkaz radnika za vrijeme probnog rada
  5. Probni rad prema Zakonu o državnim službenicima
  6. Probni rad prema Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  7. Zaključak
Hashtags:
#OdlukaOOtkazu, #ProbniRad