Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Primjena snižene stope PDV-a na piljevinu i refile
  • Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina
  • Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta plina

Porez na dohodak

  • Prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak vezan za poreznu olakšicu po osnovi uzdržavanog člana
Hashtags: