ZOO – Uzance – Zaključak Vlade RH i odlučna pitanja obveznopravnog uređenja u graditeljstvu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
ZOO – Uzance – Zaključak Vlade RH i odlučna pitanja obveznopravnog uređenja u graditeljstvu
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Sažetak:

Prateći razvoj u pravnoj regulativi, ali i druge pravne čimbenike koji se odnose na graditeljsku branšu, u ovome se članku usporedno sagledavaju tri pravne odrednice – Zakon o obveznim odnosima, Posebne uzance o građenju i Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda. Riječ je o trima izvorima prava koji su međusobno posve različiti, kako svojom naravi tako i stupnjem obvezatnosti, s time tko ih donosi, kakva im je uloga u gospodarsko-pravnom sustavu graditeljstva u RH i dr. Dvije od te tri odrednice pojavile su se recentno kao neposredna reakcija na snažni porast cijena u graditeljstvu, dok jedino Zakon o obveznim odnosima ima status uvriježenoga i pravoga zakonskog normativnog općeg akta koji u hrvatskom pravnom poretku već ima gotovo polustoljetnu tradiciju. U ovome članku ukratko se odgovara na to kada se svaki od njih primjenjuje, tj. kada se svaki od njih može i smije primijeniti i pod kojim pretpostavkama je to moguće te, naposljetku, na koje vrste pravnih odnosa nastalih u povodu graditeljskog pothvata se oni odnose.

  1. Uvod
  2. Zakon o obveznim odnosima
  3. Članak 12. Zakona o obveznim odnosima kao pretpostavka i ograničenje primjene Posebnih uzanci o građenju
  4. Neke bitne razlike između ZOO-a i Uzanci
  5. Zaključak Vlade RH

Hashtags:
#Graditeljstvo, #PosebneUzanceOGrađenju, #ZaključakVlade, #ZOO