Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2020, str. 302
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Proširena je primjena zadnje dvije promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te se sada Kolektivni ugovor za graditeljstvo u svom ...

rrif - 10.2020, str. 171
Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen još u srpnju 2020 godine novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo u nekim se svojim odredbama ...

rrif - 9.2020, str. 58
Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru internih prihoda na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga koji se iskazuju na posebnoj poziciji u Računu ...

Mišljenja
Iznajmljivanje apartmana u objektu koji se nalazi u isključivo poslovnoj zoni
Ponedjeljak, 24.02.2020, 334-01/20-01/128

Davatelj: Ministarstvo turizma

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
Autor:

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

Mišljenja
Trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
Srijeda, 08.01.2020, 529-06-01-01/3-20-2

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanja i odgovori
Neplaćeni dopust – maksimalno trajanje
Ponedjeljak, 18.11.2019.

Čime se utvrđuje maksimalno trajanje neplaćenog dopusta?

rrif - 6.2019, str. 13
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje poslovanja uslužnih graditelja za obveznike MSFI ja uređuje MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima a ...

obav - 2.2019, str. 4
I. OBRAČUN PLAĆE, NAKNADA I NEOPOREZIVI PRIMITCI
Autor:

1 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 1 1 Primjena minimalne plaće 1 2 Doprinosi iz i na plaće ...

Pitanja i odgovori
Trajanje neplaćenog dopusta
Četvrtak, 15.11.2018.

Koliko dugo može trajati neplaćeni dopust?

rrif - 7.2018, str. 202
Proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 7 lipnja 2018 godine svi poslodavci koji rade u području građevinarstva područje F NKD a 2007 primjenjuju promijenjeni ...

obav - 2.2018, str. 10
II. Plaće - osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza i uplatni računi
Autor:

1 Primjena kolektivnih ugovora 2 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 3 Uplatni računi za doprinose porez i prirez ...

rrif - 1.2018, str. 43
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Neovisno o izmjenama i dopunama Zakona o PDV u iz Nar nov br 115 16 koje će stupiti na ...

PrPI - 11.2017, str. 3
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Popis inventura predstavlja zakonsku obvezu S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju temeljnog zahtjeva ...

rrif - 8.2017, str. 96
Katalog tuzemnog prijenosa porezne obveze za građevinske usluge
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Tuzemni prijenos porezne obveze na građevinske usluge od samih početaka izaziva dvojbe u poslovnoj praksi Razlog tomu je što ...

obav - 6.2017, str. 9
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE, POREZA I PRIREZA, POSEBNOG POREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 Primjena kolektivnih ugovora 2 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 3 Uplatni računi za doprinose porez i prirez ...

Mišljenja
Obavijest o posebnim uvjetima
Srijeda, 24.05.2017, 360-01/17-02/90

Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

rrif - 2.2017, str. 221
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovom su članku definirane posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu ...

rrif - 3.2016, str. 40
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 1 16 pisali smo o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2015 godinu a u RRiF u ...

rrif - 8.2014, str. 188
Financijska analiza poduzetnika prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

U strukturi gospodarstva Hrvatske najviše od svih poduzetnika registrirano je u djelatnosti trgovine 27 2 Dominantna uloga poduzetnika u djelatnosti ...

rrif - 10.2013, str. 93
Porezni praktikum – utvrđivanje obveze PDV-a po predujmovima za građevinske usluge
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

U časopisu RRiF br 8 13 pisali smo o novim pravilima za postupanje s predujmovima u sustavu PDV a ...

rrif - 8.2013, str. 43
Graditeljske usluge prema uređenju Pravilnika o PDV-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Graditeljstvo je djelatnost koju je najviše pogodila gospodarska kriza Izgradnja novih građevina značajno se smanjila ali poslovi na održavanju ...

obav - 5.2013, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 2.2013, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 10.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 9.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 7.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 2.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

rrif - 2.2012, str. 46
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2011.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća u graditeljskoj djelatnosti s računovodstvenog motrišta bitno je obratiti pozornost na neke posebnosti koje su ...

Vijesti
Financijski rezultati poduzetnika za 2010.
Petak, 24.06.2011.
obav - 6.2011, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

Mišljenja
Uvoz letećeg pepela u Republiku Hrvatsku
Utorak, 08.03.2011, 351-01/10-01/3

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 2.2011, str. 86
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljstvu za 2010.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

U ovom članku definirane su neke posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu ...

obav - 1.2011, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

Pitanja i odgovori
POVEĆANJE PLAĆE S OSNOVE RADNOG STAŽA
Petak, 01.10.2010.

U kojem slučaju poslodavac treba svojim zaposlenicima povećati plaću s osnove radnog staža Na koji se način računa povećanje plaće ...

obav - 9.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

rrif - 8.2010, str. 57
PDV u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Kad smo pomislili da je u graditeljstvu postalo sve jasno s novim uređenjem sadržanim u Pravilniku o porezu na dodanu ...

rrif - 8.2010, str. 21
Obračunavanje prihoda u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Obračunavanje prihoda u graditeljskoj djelatnosti Ostvarivanje prihoda u graditeljstvu u računovodstvu se najčešće povezuje s MRS om 11 Ugovori o ...

obav - 7.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆE I STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ...

rrif - 7.2010, str. 62
Porezna obveza i porezna osnovica prema Zakonu o PDV-u
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2010 u primjeni su nove odredbe Zakona i Pravilnika o PDV u Iako smo o tome već ...

obav - 2.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Autor:

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆE I STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ...

Vijesti
Graditeljstvo u novom pravilniku o PDV-u
Četvrtak, 17.12.2009.
obav - 9.2009, str. 9
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČNI
Autor:

PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORAPREGLED VISINE PLAΔA PREMA NEKIM KOLEKTIVNIM UGOVORIMAKADA SE PRIMJENJUJE MINIMALNA PLAĆA A KADA NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJEDOPRINOSAPRIMJENA MINIMALNE ...

Mišljenja
Plaćanje upravne pristojbe
Četvrtak, 20.08.2009, 412-02/09-01/8

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2009, str. 28
Procjenjivanje proizvodnje u graditeljstvu
Autor: Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku se razmatra problem procjenjivanja stupnja dovršenosti kao metode utvrđivanja prihoda odnosno rashoda u graditeljskoj djelatnosti Autorica u tome ...

rrif - 7.2009, str. 144
Poticanje ulaganja u graditeljstvu
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.

Jedna od 10 mjera Vlade RH jest i Poticanje izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija a kojom se mjerom uz ostalo ...