Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2022, str. 39
Utvrđivanje plaće i materijalna prava radnika u građevinskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovih pet promjena trebaju primijeniti svi poduzetnici ...

Snimka webinara
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, trajanje 136 min
Utorak, 15.11.2022.

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Vijesti
Neki direktori u graditeljstvu ne primjenjuju osnovnu plaću od 15.000,00 kn
Četvrtak, 03.11.2022.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo Nar nov br 115 15 115 22 proširen je u Nar nov 122 22 na sve ...

Vijesti
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Petak, 21.10.2022.

Kao što smo najavljivali izvještavamo poštovane čitatelje da je Ministar rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike proširio 4 i ...

Vijesti
Nova (peta) promjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Četvrtak, 06.10.2022.

U listopadu 2022 godine HUP Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su peti po redu Kolektivni ugovor o ...

rrif - 10.2022, str. 159
Ugovor o ortaštvu kao temelj uređenja ortačkih poslova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 9 22 ovog časopisa pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu poslovnih odnosa i nastalih poslovnih događaja koji ...

rrif - 10.2022, str. 151
Četvrte promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovim trima promjenama primjenjuju sve osobe koje ...

rrif - 9.2022, str. 175
Izmjena cijena kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Izmjene cijena u graditeljstvu danas su stvarnost i svakodnevica Osim što se cijene mijenjaju treba naglasiti da se danas mijenjaju ...

pip - 9.2022, str. 83
ZOO – Uzance – Zaključak Vlade RH i odlučna pitanja obveznopravnog uređenja u graditeljstvu
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Prateći razvoj u pravnoj regulativi ali i druge pravne čimbenike koji se odnose na graditeljsku branšu u ovome se članku ...

rrif - 9.2022, str. 48
Računovodstvo ortačkih poslova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku objašnjavamo računovodstveno i porezno motrište poslovnih odnosa i nastale poslovne događaje koji se temelje na ugovoru o ortaštvu ...

rrif - 9.2022, str. 27
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 21 pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju ...

Vijesti
Promjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Ponedjeljak, 22.08.2022.

U srpnju 2022 godine HUP Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su četvrti po redu Kolektivni ugovor o ...

Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
pppp - 7.2022, str. 1
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Graditeljski sektor čini važno područje hrvatskoga gospodarstva i jednu od izraženijih poluga njegova razvoja Riječ je o sektoru koji je ...

Snimka webinara
Nove Posebne uzance u građenju, trajanje 145 min
Srijeda, 16.03.2022.

Vijesti
Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Utorak, 08.03.2022.

Iako mnoga društva i obrti koji se bave graditeljstvom nisu izvorno potpisnici Kolektivnog ugovora za graditeljstvo zbog proširenja njegove primjena ...

rrif - 3.2022, str. 205
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo obvezno primjenjuju svi poslodavci koje se bave djelatnošću građevinarstva ...

rrif - 2.2022, str. 49
Dogradnja građevinskog objekta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se praktikumu obrazlaže računovodstveno praćenje dogradnje građevinskog objekta u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda Prema zahtjevima HSFI ja ...

Snimka webinara
Kolektivni ugovor za graditeljstvo, trajanje 70 min
Petak, 14.01.2022.

rrif - 1.2022, str. 47
Minimalna plaća u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu U ...

Vijesti
Promjene cijena u graditeljstvu
Ponedjeljak, 18.10.2021.

Snažne izmjene cijena elemenata u graditeljstvu bitno utječu na konačnu cijenu radova predviđenu ugovorom o građenju Ako su se suugovaratelji ...

rrif - 7.2021, str. 104
Dani predujmovi za graditeljske usluge koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovome praktikumu autorica objašnjava porezno motrište danih predujmova za graditeljske usluge koje se drugim poreznim obveznicima isporučuju uz tuzemni ...

Pitanja i odgovori
Dnevnice za rad na terenu
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Kakav je porezni položaj isplate dnevnice za rad na terenu koja je viša od 120 00 kuna dnevno radniku koji ...

rrif - 12.2020, str. 302
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Proširena je primjena zadnje dvije promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te se sada Kolektivni ugovor za graditeljstvo u svom ...

Snimka webinara
Računovodstvo graditeljske djelatnosti, trajanje 220 min
Utorak, 03.11.2020.

Vijesti
Kolektivni ugovor za graditeljstvo primjenjuje se na sve osobe iz područja F NKD-a
Petak, 23.10.2020.

Od vremena kada se primjenjivao Kolektivni ugovor za graditeljstvo Nar nov br 115 15 i 26 18 na sve građevinare ...

rrif - 10.2020, str. 171
Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen još u srpnju 2020 godine novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo u nekim se svojim odredbama ...

Vijesti
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.

U Narodnim novinama br 93 20 objavljene su druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo Promjene koje su njima ...

rrif - 9.2020, str. 58
Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru internih prihoda na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga koji se iskazuju na posebnoj poziciji u Računu ...

Mišljenja
Iznajmljivanje apartmana u objektu koji se nalazi u isključivo poslovnoj zoni
Ponedjeljak, 24.02.2020, 334-01/20-01/128

Davatelj: Ministarstvo turizma

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

Mišljenja
Trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
Srijeda, 08.01.2020, 529-06-01-01/3-20-2

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanja i odgovori
Neplaćeni dopust – maksimalno trajanje
Ponedjeljak, 18.11.2019.

Čime se utvrđuje maksimalno trajanje neplaćenog dopusta?

rrif - 6.2019, str. 13
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje poslovanja uslužnih graditelja za obveznike MSFI ja uređuje MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima a ...

obav - 2.2019, str. 4
I. OBRAČUN PLAĆE, NAKNADA I NEOPOREZIVI PRIMITCI

1 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 1 1 Primjena minimalne plaće 1 2 Doprinosi iz i na plaće ...

Pitanja i odgovori
Trajanje neplaćenog dopusta
Četvrtak, 15.11.2018.

Koliko dugo može trajati neplaćeni dopust?

rrif - 7.2018, str. 202
Proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 7 lipnja 2018 godine svi poslodavci koji rade u području građevinarstva područje F NKD a 2007 primjenjuju promijenjeni ...

Vijesti
Proširenje primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Ponedjeljak, 04.06.2018.

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo koji je sklopljen 20 veljače 2018 i objavljen u ...

obav - 2.2018, str. 10
II. Plaće - osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza i uplatni računi

1 Primjena kolektivnih ugovora 2 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 3 Uplatni računi za doprinose porez i prirez ...

rrif - 1.2018, str. 43
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Neovisno o izmjenama i dopunama Zakona o PDV u iz Nar nov br 115 16 koje će stupiti na ...

PrPI - 11.2017, str. 3
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Popis inventura predstavlja zakonsku obvezu S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju temeljnog zahtjeva ...

rrif - 8.2017, str. 96
Katalog tuzemnog prijenosa porezne obveze za građevinske usluge
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Tuzemni prijenos porezne obveze na građevinske usluge od samih početaka izaziva dvojbe u poslovnoj praksi Razlog tomu je što ...

obav - 6.2017, str. 9
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE, POREZA I PRIREZA, POSEBNOG POREZA I UPLATNI RAČUNI

1 Primjena kolektivnih ugovora 2 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 3 Uplatni računi za doprinose porez i prirez ...

Mišljenja
Obavijest o posebnim uvjetima
Srijeda, 24.05.2017, 360-01/17-02/90

Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

rrif - 2.2017, str. 221
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovom su članku definirane posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu ...

rrif - 3.2016, str. 40
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 1 16 pisali smo o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2015 godinu a u RRiF u ...

rrif - 8.2014, str. 188
Financijska analiza poduzetnika prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

U strukturi gospodarstva Hrvatske najviše od svih poduzetnika registrirano je u djelatnosti trgovine 27 2 Dominantna uloga poduzetnika u djelatnosti ...