Izmjena cijena kod ugovora o građenju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Izmjena cijena kod ugovora o građenju
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Izmjene cijena u graditeljstvu danas su stvarnost i svakodnevica. Osim što se cijene mijenjaju, treba naglasiti da se danas mijenjaju vrlo snažno i u kratkim razdobljima, što nužno otvara pitanje o mogućnostima da se početno ugovorena ukupna cijena radova izmijeni tijekom trajanja ugovornog odnosa. U RH takve izmjene cijene kod ugovora o građenju propisuje Zakon o obveznim odnosima, sadržane su i u Posebnim uzancama o građenju, a recentno je i Vlada RH glede toga donijela Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda. Rješenja u navedenim pravnim aktima nisu jednaka, dapače, ponekada su i bitno različita, odnose se na različita područja, pa se u ovom članku pregledno iznosi njihova usporedba, s posebnim naglaskom na razlikama.

  1. Pravne mogućnosti naručitelja i izvođača ako dođe do izmjene cijene u graditeljstvu
  2. Izmjene cijene prema Zakonu o obveznim odnosima
  3. Izmjene cijena prema Posebnim uzancama o građenju
  4. Zaključak Vlade RH o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
  5. Zaključna promišljanja
Hashtags:
#Cijene, #Graditeljstvo, #GrađevinskiRadovi, #Inflacija, #PorastCijena, #UgovorOGrađenju