Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 15
Posebnosti u godišnjem obračunu servisnih - uslužnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Uslužne odnosno servisne djelatnosti u najvećem broju obavljaju trgovačka društva j d o o i d o o kao mikro ...

rrif - 12.2023, str. 255
Stanje gospodarstava u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatskoj u III. kvartalu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u listopadu 2023 godine Indeksi cijena u poljoprivredi Hrvatske u trećem tromjesečju 2023 godine Smanjenje ...

rrif - 12.2023, str. 193
Ocjena profitabilnosti kupca
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku razmatramo problematiku profitabilnosti koju ostvaruju trgovci kod prodaje robe na veliko Naime kod ugovaranja prodajne cijene postižu se ...

rrif - 12.2023, str. 145
Utvrđivanje plaće i naknade plaće u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo je obvezujući za sve one poslodavce koji su registrirani i bave se djelatnosti u području F ...

Pror - 12.2023, str. 49
Ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij odabira ponude
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Temeljni kriterij za odabir ponude u sustavu javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se utvrđuje na temelju cijene ili ...

rrif - 11.2023, str. 213
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cijene socijalnih usluga Fiskalizacija u prometu gotovinom Doprinosi za obvezna osiguranja Zdravstvena zaštita Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Lokalne ...

rrif - 11.2023, str. 131
Što donosi Prijedlog Direktive o transfernim cijenama
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

Autorice u ovom članku predstavljaju Prijedlog Direktive o transfernim cijenama koji je javno objavljen 12 rujna 2023 godine i koji ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.10.2023.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Kamo ide ...

Vijesti
Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnim listama
Srijeda, 04.10.2023.

table border collapse collapse width 100 td th border 1px solid D3D3D3 text align center padding 8px tr nth ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.09.2023.

Objavljen je broj 10 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za listopad 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Mali užitci ...

Vijesti
Nova mjera kontrole cijena određenih proizvoda
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Vlada RH donijela je Odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo Nar nov br 107 ...

rrif - 9.2023, str. 255
Stanje gospodarstava zemalja EU‑a, europodručja i Hrvatske u prvom polugodištu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u Hrvatskoj zemljama EU a i europodručja u srpnju 2023 godine Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda ...

rrif - 9.2023, str. 177
Značajke posebnih uzanci u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Posebne uzance u ugostiteljstvu su pravni izvori skup poslovnih običaja koji se primjenjuju samo onda kada ni zakon a ni ...

rrif - 9.2023, str. 59
Računovodstvo robno trgovačkog kredita i kupoprodaje s obročnom otplatom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Kada poduzetnici kod isporuka dobara i usluga žele ugovoriti odgodu plaćanja u duljem roku od 60 dana tada ugovaraju robno ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.08.2023.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Održivost Europska ...

rrif - 8.2023, str. 172
Stanje gospodarstava zemalja EU-a, europodručja i Hrvatske krajem prvog polugodišta 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u Hrvatskoj zemljama EU a i europodručja u lipnju 2023 godine Poljoprivredna proizvodnja Hrvatske 2020 ...

rrif - 8.2023, str. 27
Računovodstvo trgovine rabljenim dobrima
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovina rabljenim dobrima za obveznike poreza na dodanu vrijednost može se obavljati primjenom redovitog postupka ili posebnog postupka oporezivanja marže ...

Vijesti
Posebne uzance u ugostiteljstvu
Ponedjeljak, 10.07.2023.

Posebne uzance u ugostiteljstvu dalje Uzance objavljene su u Nar nov br 74 23 a stupaju na snagu 14 srpnja ...

rrif - 7.2023, str. 183
Kretanje gospodarstava u Hrvatskoj, zemljama EU-a i europodručja u ožujku, travnju i svibnju 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u Hrvatskoj zemljama EU a i europodručja u svibnju 2023 godine Industrijska proizvodnja RH EU ...

rrif - 7.2023, str. 75
Osobne usluge i kupnja dijela građevine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom osobnom uslugom te ...

rrif - 6.2023, str. 198
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja I Hrvatske u prvom kvartalu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u zemljama EU a europodručja i Hrvatskoj u travnju 2023 godine Cijene poljoprivrednih proizvoda Hrvatske ...

rrif - 6.2023, str. 126
Procjena d.o.o.-a putem tržišnog pristupa
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.

Moderna financijska teorija predstavlja koncepciju procjene vrijednosti društva tržišnog pristupa analitičaru kroz vrednovanje dioničkih društava U tom je kontekstu mnogo ...

rrif - 6.2023, str. 116
Primjena klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena na praktičnim primjerima iz aktualnog UN Praktičnog ...

Vijesti
Pregled ograničenja cijena prehrambenih proizvoda
Četvrtak, 18.05.2023.

Od 10 rujna 2022 godine u primjeni je Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda kojom se određuje ...

Pitanja i odgovori
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil a društvo je otkupilo potraživanje ...

rrif - 5.2023, str. 200
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u zemljama EU a i europodručja i Hrvatskoj u ožujku 2023 godine Cijene poljoprivrednih proizvoda ...

rrif - 5.2023, str. 48
Računovodstvo nakladničke djelatnosti
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave nakladničkom djelatnošću kao rezultat svoje proizvodnje na tržište stavljaju različite vrste tiskanih izdanja tiskovina Računovodstveno ...

Vijesti
Metode transfernih cijena i analiza usporedivosti
Utorak, 11.04.2023.

Temeljno načelo transfernih cijena je načelo nepristrane transakcije odnosno načelo tržišnosti a odnosi se na transakcije između povezanih društava Kako ...

rrif - 4.2023, str. 200
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske početkom 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u zemljama EU a europodručja i Hrvatskoj u veljači 2023 godine Industrijska proizvodnja RH i ...

rrif - 4.2023, str. 116
Analiza usporedivosti na primjerima metoda transfernih cijena
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice prikazuju što je to analiza usporedivosti koji čimbenici utječu na usporedivost što obuhvaća proces analize usporedivosti ...

pip - 4.2023, str. 74
Nepošteno trgovanje
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Tržišno gospodarstvo u cjelini pa tako i djelatnost trgovine temelji se na sustavu slobodnog poduzetništva i slobodne konkurencije Ako se ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.03.2023.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Gdje je ...

Pitanja i odgovori
Prefakturiranje režijskih troškova za koje je smanjena cijena na temelju Uredbe Vlade RH
Srijeda, 22.03.2023.

Prema sklopljenom ugovoru o zakupu zakupodavac zaračunava zakupoprimcu zakupninu za korištenje prostora na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost ...

rrif - 3.2023, str. 216
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u zemljama EA europodručja i Hrvatskoj u siječnju 2023 godine Cijene proizvođača industrije RH i ...

Vijesti
Pitanja i odgovori u vezi sastavljanja Obrasca PDV - Obavijest
Četvrtak, 09.02.2023.

Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo naj češća pitanja i odgovore FAQ vezana uz Obrazac Davanje ...

Mišljenja
Pravo na povećanu plaću za rad nedjeljom
Ponedjeljak, 06.02.2023, 110-01/23-01/30

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 2.2023, str. 196
Stanje gospodarstva Hrvatske, zemalja EU-a i zemalja europodručja krajem 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u prosincu 2022 godine Industrijska proizvodnja RH i EU a u studenome 2022 godine Cijene ...

rrif - 2.2023, str. 43
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Računovodstvo proizvodnih trgovačkih društava najveću pozornost posvećuje troškovima i njihovom praćenju a sve u cilju što preciznijeg iskazivanja cijene proizvodnje ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 30.12.2022.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljeni su ...

Sudska praksa
Zastarni rok
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Obračun cijene javne usluge
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Rijeci

rrif - 12.2022, str. 242
Utjecaj viših cijena na inflaciju u listopadu 2022. godine u Hrvatskoj (12,7 %), zemljama EU-a (11,5 %) i europodručju (10,6 %)
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u listopadu 2022 godine Rast cijena poljoprivrednih proizvodau trećem tromjesečju 2022 godine Industrijska proizvodnja RH ...

pip - 12.2022, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje dužnikove pravne radnje čl 66 ZOO a Tužitelj tužbeni zahtjev temelji na činjenicama osnovom kojih može ...

pip - 12.2022, str. 67
Pregovori i ponuda kod ugovora o građenju; njihov doseg i utjecaj prema pravilima ZOO-a i Posebnih uzanci o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Ugovor nastaje prihvatom ponude što u biti označava sporazum o njegovim bitnim sastojcima Većini ugovora koji se sklapaju u poslovanju ...

rrif - 12.2022, str. 49
Evidentiranje subvencije cijene električne energije u poslovnim knjigama
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije od 1 listopada 2022 godine na snazi su posebne mjere na temelju kojih neki ...

rrif - 11.2022, str. 197
Gospodarska kretanja u uvjetima inflacije
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u rujnu 2022 godine Cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj u 2020 i 2021 godini Industrijska ...

pip - 11.2022, str. 20
Kriza poduzeća i restrukturiranje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Učinci porasta cijena energije i materijala te inflacija stavljaju pred trgovačka društva dalje poduzeća iako se sadržaj te riječi prema ...

Pitanja i odgovori
Reklamacija potrošača zbog materijalnog nedostatka na robi
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda x Društvo isporučuje proizvod trgovcu na malo a trgovac na ...

rrif - 10.2022, str. 190
Cijene energije, hrane i inflacija u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u kolovozu 2022 godine Industrijska proizvodnja RH i EU a u srpnju 2022 godine Rast ...

rrif - 10.2022, str. 123
Kriza poduzeća i restrukturiranje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Učinci porasta cijena energije i materijala te inflacija stavljaju pred trgovačka društva dalje poduzeća iako se sadržaj te riječi prema ...