Neki direktori u graditeljstvu ne primjenjuju osnovnu plaću od 15.000,00 kn

Datum: 03.11.2022, Četvrtak
Autor: N.D.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Nar. nov., br. 115/15.-115/22.) proširen je u Nar. nov., 122/22, … na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007). Proširenje je stupilo na snagu 1. studenoga 2022. godine.

Napominje se da nije bitna djelatnost u koju je poslodavac razvrstan prema službenoj statističkoj klasifikaciji, nego ona koju on stvarno obavlja. Naime, statistički se navodi samo jedna od inih djelatnosti koje poslodavac može prema registraciji obavljati. Stoga, ako se poslodavac bavi graditeljstvom, on mora primijeniti navedeni kolektivni ugovor i bez obzira što nije njegov potpisnik.

Prema našim informacijama, a prema (još uvijek neslužbenom) tumačenju nadležnog ministarstva, odredbe Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18. i 120/21.), uključujući i odredbe o minimalnoj plaći sukladno proširenom kolektivnom ugovoru za graditeljstvo, ne odnose se na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima.

Ta osnovna (direktorska) plaća ne odnosi se na obrtnike koji obavljaju istu djelatnost.

Upozorava se da se počevši od plaće za studeni 2022. godine primjenjuju „novi“ tarifni razredi koji su objavljeni u Nar. nov., br. 115/22. Oni se primjenjuju na sve radnike u području graditeljstva bez obzira rade li za trgovačka društva ili obrtnike.

Više o svemu navedenome moći će se saznati na našem webinaru Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Povratak na vijesti