Računovodstvo ortačkih poslova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Računovodstvo ortačkih poslova
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U članku objašnjavamo računovodstveno i porezno motrište poslovnih odnosa i nastale poslovne događaje koji se temelje na ugovoru o ortaštvu. Iako su ti slučajevi rijetki u praksi (obično se pojavljuju u graditeljstvu), cilj je članka da se prikažu oni poslovni događaji koji su različiti od uobičajene prakse. Naše je mišljenje da ovaj ugovorni poslovni odnos pothvatnika nije pogodan za veće investicije i pothvate koji traju dulje razdoblje jer je ortaštvo zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti. Zato je primjerenije registrirati „projektno“ trgovačko društvo u kojemu se sve poslovne aktivnosti vode na knjigovodstveno pregledan način, a udio u dobitku određuje se društvenim ugovorom članova društva ili na skupštini društva pa se tako ostvaruju ciljevi kao i u ortaštvu.

  1. Pristup
  2. Temelji za nastanak poslovne promjene
  3. Motrište PDV-a u ortaštvu
  4. Motrište poreza na dobitak
  5. Računovodstvo zajedničke proizvodnje – primjer
  6. Ortaštvo u graditeljstvu
  7. Računovodstveno i porezno praćenje ortaštva u građevinskom pothvatu
  8. Zaključak
Hashtags:
#Graditeljstvo, #OrtačkaZajednica, #Ortaštvo, #Porezi, #Računovodstvo