Dogradnja građevinskog objekta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Dogradnja građevinskog objekta
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom se praktikumu obrazlaže računovodstveno praćenje dogradnje građevinskog objekta u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda. Prema zahtjevima HSFI-ja 6 odnosno MRS-a 16 u trošak nabave dogradnje uključuju se svi troškovi koji su vezani uz dogradnju građevinskog objekta i stavljanje toga dijela objekta u uporabu. U praktikumu se daje i primjer računovodstvenog praćenja dogradnje građevinskog objekta na primjeru iz poslovne prakse.

  1. Pristup
  2. Definiranje troškova koji se uključuju u vrijednost dogradnje
  3. Računovodstveno praćenje dogradnje građevinskog objekta
Hashtags:
#Graditeljstvo, #GrađevinskiRadovi, #NadogradnjaNekretnine, #Nekretnine