Uvođenje eura i njegov utjecaj na poslovanje poduzetnika

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Uvođenje eura i njegov utjecaj na poslovanje poduzetnika
Stranica:
11.
Autor/i:
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Računovodstvo poduzetnika odnosno računovodstveno-informacijski sustavi poslovnih subjekata trebaju se prilagoditi uvođenju eura kao službene valute u RH. S pripremama treba krenuti na vrijeme kako bi postupak prelaska na novu valutu bio brz i učinkovit.

  1. Zakonski okvir za uvođenje eura kao službene valute u RH
  2. Priprema računovodstva poduzetnika za uvođenje eura
  3. Valuta u kojoj se vode poslovne knjige
  4. Knjigovodstvene isprave u prijelaznom razdoblju
  5. Preračunavanje stanja u poslovnim knjigama
  6. Financijsko i porezno izvještavanje zbog uvođenja eura
  7. Plaćanje poreznih obveza
  8. Blagajničko poslovanje u prijelaznom razdoblju
  9. Obračun plaće i ostalih materijalnih prava radnika u prijelaznom razdoblju i Obrazac JOPPD
Hashtags:
#Euro, #UvođenjeEura