Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnim cestama u svjetlu novele Zakona o cestama

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnim cestama u svjetlu novele Zakona o cestama
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Kad je krajem 2021. godine donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, odredbe kojima je propisano da će se od stupanja Zakona na snagu naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnim cestama naplatiti svim javnopravnim tijelima odnosno pravnim osobama kojima je osnivač ili vlasnik javnopravno tijelo, izazvale su najviše negodovanja. Ta se obveza ne odnosi samo pro futuro, na buduće investicije, buduće služnosti, već se određuje obveza da se ugovori plaćanje naknade i za svu prije postavljenu infrastrukturu. Znajući da je u tijeku niz aktivnosti provedbe projekata izgradnje infrastrukturnih građevina od interesa za RH i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi uspješnijeg sudjelovanja u kohezijskoj politici EU-a i u korištenju sredstava iz fondova EU-a, u kojima je uređeno rješavanje imovinskopravnih odnosa i oslobođenje od plaćanja naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja iz Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, da su u tim projektima projicirani i svi tada poznati troškovi provedbe projekta odnosno da uvođenje nove obveze znači i određeno povećanje cijene pojedinog projekta, postavlja se pitanje postoji li čvrsto, neprobojno opravdanje za nagli zaokret u javnoj politici provedbe javnih investicija. U ovom ćemo članku iznijeti jedno od razmišljanja o predmetnom pitanju, vjerujući da je moguće sagledati cijelu sliku i razloge za donošenje ovakvih odluka.

  1. Uvodni osvrt
  2. O izazovima financiranja javnih investicija
  3. Uređenje osnivanja prava služnosti ili prava građenja na javnoj cesti do kraja 2021. godine prema Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
  4. Uređenje osnivanja prava služnosti ili prava građenja na javnoj cesti od 2022. godine prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o cestama
  5. Analiza obrazloženja uz Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestama iz 2021. godine
  6. Zaključak
Hashtags:
#PravoGrađenja, #PravoSlužnosti, #ZakonOCestama