Rodiljne i roditeljske potpore prema izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Rodiljne i roditeljske potpore prema izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Zadnjim novelama, odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, izmijenjene su i dopunjene neke odredbe već postojećeg Zakona u svrhu poboljšanja korištenih prava s osnove roditeljstva.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama stupio je na snagu 1. kolovoza 2022. godine.

Posebna novost je pravo očeva na očinski dopust. Više o tome slijedi u ovom članku.

  1. Tko ostvaruje pravo na rodiljni i roditeljski dopust i potpore
  2. Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme korištenja rodiljnog, očinskog i roditeljskog dopusta
  3. Rodiljni dopust
  4. Očinski dopust
  5. Roditeljski dopust
  6. Stanka za dojenje djeteta
  7. Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta
  8. Dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila i koja doji dijete
  9. Slobodan radni dan za prenatalni pregled
Hashtags:
#NovelaZakona, #OčinskiDopust, #RodiljneIRoditeljskePotpore