Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 9.2022, str. 57
Rodiljne i roditeljske potpore prema izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Zadnjim novelama odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama izmijenjene su i dopunjene neke odredbe ...

pip - 9.2022, str. 41
Novi režimi koje donose novele Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Sredinom ovoga ljeta stupile su na snagu zadnje novele Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se u naš pravni ...

pip - 4.2022, str. 43
Što je nova u Stečajnom zakonu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Ovogodišnja novela Stečajnog zakona je izmijenila gotovo četvrtinu postojećih pravila i to većinom pod utjecajem Direktive EU 2019 1023 Europskog ...

pip - 4.2022, str. 32
Novela Zakona o javnoj nabavi u e-savjetovanju
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Zakon o javnoj nabavi Nar nov br 120 16 stupio je na snagu 1 siječnja 2017 godine i čini normativni ...

pip - 2.2022, str. 43
Novosti u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku iznosi osvrt na novosti u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa kojim se nadograđuje regulativa na području sprječavanja ...

pip - 12.2021, str. 43
Izmjene Zakona o općem upravnom postupku
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nakon više od desetljeća primjene bez izmjena a što je u hrvatskom zakonodavstvu razmjerno dobar koliko i rijedak primjer Hrvatski ...

Vijesti
Što donose izmjene i dopune Zakona o volonterstvu?
Utorak, 31.08.2021.

Nakon nešto više od četrnaest godina primjene odnosno otkako je stupio na snagu Zakon o volonterstvu pristupilo se izradi drugih ...

pip - 7.2021, str. 14
Novela Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zbog težnje europskog zakonodavca za maksimalnom harmonizacijom pravila o materijalnim nedostatcima stvari koje se prodaju u 2021 godini u RH ...