Izmjene Zakona o općem upravnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Izmjene Zakona o općem upravnom postupku
Stranica:
43.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Nakon više od desetljeća primjene bez izmjena, a što je u hrvatskom zakonodavstvu razmjerno dobar koliko i rijedak primjer, Hrvatski je sabor na sjednici 1. listopada 2021. godine donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Povod i predmet izmjena je stvaranje pravnog okvira za digitalizaciju upravnih postupaka i poticanje elektroničke komunikacije između javnopravnih tijela i stranaka. U ovom se članku donosi prikaz i kontekstualizacija novina u općem upravnom postupku, njihovo objašnjenje i razjašnjenja što je zakonodavac njima želio postići.

  1. Zakon o općem upravnom postupku – opće odredbe
  2. Dosadašnje uređenje i razlozi za izmjene Zakona o općem upravnom postupku
  3. Digitalizacija i elektronička komunikacija
  4. Sadržaj podnesaka i rješenja
  5. Predaja podnesaka i dostava akata
  6. Elektronički potpis i pečat
  7. Usklađivanje s drugim zakonima
  8. Sustav ZUP IT
  9. Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku
Hashtags:
#NovelaZakona, #ZakonOOpćemUpravnomPostupku, #ZUP