Što donose izmjene i dopune Zakona o volonterstvu?

Datum: 31.08.2021, Utorak
Autor: A. V.

Nakon nešto više od četrnaest godina primjene, odnosno otkako je stupio na snagu Zakon o volonterstvu, pristupilo se izradi drugih novela toga Zakona, što je rezultiralo donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Nar. nov., br. 84/21.), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine.

Novelama Zakona o volonterstvu unesene su izmjene vezane za zabrane i maksimalno dopušteno trajanje volontiranja tako da je propisano da je zabranjeno volontiranje kojim se u cijelosti zamjenjuje rad koji obavljaju radnici zaposleni u skladu sa Zakonom o radu. Pritom je važno istaknuti da nije dopušteno volontiranje u trajanju duljem od 38 sati tjedno u razdoblju duljem od 3 mjeseca bez prekida od najmanje 3 mjeseca, ni dugotrajno ili kontinuirano obavljanje volonterskih poslova koji bi inače predstavljali naplatne ugovorne odnose, uz određene iznimke.

Više o volontiranju pročitajte u članku Zadnje novele Zakona o volonterstvu, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 9/21, str. 182.

Povratak na vijesti